Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2021/2540(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :

Esitatud tekstid :

RC-B9-0116/2021

Arutelud :

PV 09/02/2021 - 12
CRE 09/02/2021 - 12

Hääletused :

PV 11/02/2021 - 8
PV 11/02/2021 - 17

Vastuvõetud tekstid :

P9_TA(2021)0054

Protokoll
XML 11k
Teisipäev, 9. veebruar 2021 - Brüssel

12. Olukord Myanmaris (arutelu)
Istungi stenogramm

Komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avaldus: Olukord Myanmaris (2021/2540(RSP))

Josep Borrell Fontelles (komisjoni asepresident ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja) esines avaldusega.

Sõna võtsid Daniel Caspary fraktsiooni PPE nimel, Marianne Vind fraktsiooni S&D nimel, Urmas Paet fraktsiooni Renew nimel, Jérôme Rivière fraktsiooni ID nimel, Heidi Hautala fraktsiooni Verts/ALE nimel, Tomasz Piotr Poręba fraktsiooni ECR nimel, Marisa Matias fraktsiooni The Left nimel, Dorien Rookmaker (fraktsioonilise kuuluvuseta), David McAllister, Łukasz Kohut, Dita Charanzová, Alessandro Panza ja Mazaly Aguilar.

ISTUNGI JUHATAJA: Dita CHARANZOVÁ
asepresident

Sõna võtsid Pernando Barrena Arza, Paulo Rangel, Nacho Sánchez Amor, Svenja Hahn, Rosanna Conte, Andreas Schieder ja Jytte Guteland.

Sõna võttis Josep Borrell Fontelles.

Kodukorra artikli 132 lõike 2 alusel arutelu lõpus esitatud resolutsiooni ettepanekud:

- Marisa Matias fraktsiooni The Left nimel olukorra kohta Myanmaris (2021/2540(RSP)) (B9-0116/2021);

- Heidi Hautala, Francisco Guerreiro, Rosa D'Amato, Monika Vana, Bronis Ropė, Mounir Satouri, Saskia Bricmont, Ernest Urtasun, Hannah Neumann, Sara Matthieu, Jordi Solé, Alviina Alametsä ja Niklas Nienaß fraktsiooni Verts/ALE nimel olukorra kohta Myanmaris (2021/2540(RSP)) (B9-0117/2021);

- Kati Piri, Marianne Vind ja Tonino Picula fraktsiooni S&D nimel olukorra kohta Myanmaris (2021/2540(RSP)) (B9-0120/2021);

- Urmas Paet, Malik Azmani, Izaskun Bilbao Barandica, Olivier Chastel, Dita Charanzová, Klemen Grošelj, Bernard Guetta, Svenja Hahn, Moritz Körner, Ilhan Kyuchyuk, Nathalie Loiseau, Javier Nart, Dragoş Pîslaru, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Michal Šimečka, Nicolae Ştefănuță, Dragoş Tudorache ja Hilde Vautmans fraktsiooni Renew nimel olukorra kohta Myanmaris (2021/2540(RSP)) (B9-0122/2021);

- Ryszard Antoni Legutko, Raffaele Fitto, Anna Fotyga, Elżbieta Kruk, Tomasz Piotr Poręba, Elżbieta Rafalska, Veronika Vrecionová, Ryszard Czarnecki, Bogdan Rzońca, Assita Kanko, Adam Bielan, Ruža Tomašić, Eugen Jurzyca, Jadwiga Wiśniewska, Emmanouil Fragkos, Valdemar Tomaševski, Evžen Tošenovský ja Witold Jan Waszczykowski fraktsiooni ECR nimel olukorra kohta Myanmaris (2021/2540(RSP)) (B9-0125/2021);

- Michael Gahler, Billy Kelleher, Isabel Wiseler-Lima, Miriam Lexmann, Daniel Caspary ja Antonio Tajani fraktsiooni PPE nimel olukorra kohta Myanmaris (2021/2540(RSP)) (B9-0128/2021).

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 11.2.2021 protokollipunkt 8 (muudatusettepanekud); 11.2.2021 protokollipunkt 17 (lõpphääletus).

Viimane päevakajastamine: 30. juuni 2021Õigusteave - Privaatsuspoliitika