Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2021/2540(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

RC-B9-0116/2021

Keskustelut :

PV 09/02/2021 - 12
CRE 09/02/2021 - 12

Äänestykset :

PV 11/02/2021 - 8
PV 11/02/2021 - 17

Hyväksytyt tekstit :

P9_TA(2021)0054

Pöytäkirja
XML 11k
Tiistai 9. helmikuuta 2021 - Bryssel

12. Myanmarin tilanne (keskustelu)
Sanatarkat istuntoselostukset

Komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuma: Myanmarin tilanne (2021/2540(RSP))

Josep Borrell Fontelles (komission varapuheenjohtaja / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja) antoi julkilausuman.

Puheenvuorot: Daniel Caspary PPE-ryhmän puolesta, Marianne Vind S&D-ryhmän puolesta, Urmas Paet Renew-ryhmän puolesta, Jérôme Rivière ID-ryhmän puolesta, Heidi Hautala Verts/ALE-ryhmän puolesta, Tomasz Piotr Poręba ECR-ryhmän puolesta, Marisa Matias The Left -ryhmän puolesta, sitoutumaton Dorien Rookmaker, David McAllister, Łukasz Kohut, Dita Charanzová, Alessandro Panza ja Mazaly Aguilar.

Puhetta johti
varapuhemies Dita CHARANZOVÁ

Puheenvuorot: Pernando Barrena Arza, Paulo Rangel, Nacho Sánchez Amor, Svenja Hahn, Rosanna Conte, Andreas Schieder ja Jytte Guteland.

Josep Borrell Fontelles käytti puheenvuoron.

Työjärjestyksen 132 artiklan 2 kohdan mukaisesti keskustelun päätteeksi käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset:

- Marisa Matias The Left -ryhmän puolesta Myanmarin tilanteesta (2021/2540(RSP)) (B9-0116/2021)

- Heidi Hautala, Francisco Guerreiro, Rosa D'Amato, Monika Vana, Bronis Ropė, Mounir Satouri, Saskia Bricmont, Ernest Urtasun, Hannah Neumann, Sara Matthieu, Jordi Solé, Alviina Alametsä ja Niklas Nienaß Verts/ALE-ryhmän puolesta Myanmarin tilanteesta (2021/2540(RSP)) (B9-0117/2021)

- Kati Piri, Marianne Vind ja Tonino Picula S&D-ryhmän puolesta Myanmarin tilanteesta (2021/2540(RSP)) (B9-0120/2021)

- Urmas Paet, Malik Azmani, Izaskun Bilbao Barandica, Olivier Chastel, Dita Charanzová, Klemen Grošelj, Bernard Guetta, Svenja Hahn, Moritz Körner, Ilhan Kyuchyuk, Nathalie Loiseau, Javier Nart, Dragoş Pîslaru, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Michal Šimečka, Nicolae Ştefănuță, Dragoş Tudorache ja Hilde Vautmans Renew-ryhmän puolesta Myanmarin tilanteesta (2021/2540(RSP)) (B9-0122/2021)

- Ryszard Antoni Legutko, Raffaele Fitto, Anna Fotyga, Elżbieta Kruk, Tomasz Piotr Poręba, Elżbieta Rafalska, Veronika Vrecionová, Ryszard Czarnecki, Bogdan Rzońca, Assita Kanko, Adam Bielan, Ruža Tomašić, Eugen Jurzyca, Jadwiga Wiśniewska, Emmanouil Fragkos, Valdemar Tomaševski, Evžen Tošenovský ja Witold Jan Waszczykowski ECR-ryhmän puolesta Myanmarin tilanteesta (2021/2540(RSP)) (B9-0125/2021)

- Michael Gahler, Billy Kelleher, Isabel Wiseler-Lima, Miriam Lexmann, Daniel Caspary ja Antonio Tajani PPE-ryhmän puolesta Myanmarin tilanteesta (2021/2540(RSP)) (B9-0128/2021).

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 11.2.2021, kohta 8 (tarkistukset), istunnon pöytäkirja 11.2.2021, kohta 17 (lopullinen äänestys).

Päivitetty viimeksi: 30. kesäkuuta 2021Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö