Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2021/2540(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

RC-B9-0116/2021

Debatter :

PV 09/02/2021 - 12
CRE 09/02/2021 - 12

Omröstningar :

PV 11/02/2021 - 8
PV 11/02/2021 - 17

Antagna texter :

P9_TA(2021)0054

Protokoll
XML 11k
Tisdagen den 9 februari 2021 - Bryssel

12. Situationen i Myanmar (debatt)
CRE

Uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik: Situationen i Myanmar (2021/2540(RSP))

Josep Borrell Fontelles (vice ordförande för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik) gjorde ett uttalande.

Talare: Daniel Caspary för PPE-gruppen, Marianne Vind för S&D-gruppen, Urmas Paet för Renew-gruppen, Jérôme Rivière för ID-gruppen, Heidi Hautala för Verts/ALE-gruppen, Tomasz Piotr Poręba för ECR-gruppen, Marisa Matias, för The Left-gruppen, Dorien Rookmaker, grupplös, David McAllister, Łukasz Kohut, Dita Charanzová, Alessandro Panza och Mazaly Aguilar.

ORDFÖRANDESKAP: Dita CHARANZOVÁ
Vice talman

Talare: Pernando Barrena Arza, Paulo Rangel, Nacho Sánchez Amor, Svenja Hahn, Rosanna Conte, Andreas Schieder och Jytte Guteland.

Talare: Josep Borrell Fontelles.

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 132.2 i arbetsordningen):

- Marisa Matias, för The Left-gruppen, om situationen i Myanmar (2021/2540(RSP)) (B9-0116/2021);

- Heidi Hautala, Francisco Guerreiro, Rosa D'Amato, Monika Vana, Bronis Ropė, Mounir Satouri, Saskia Bricmont, Ernest Urtasun, Hannah Neumann, Sara Matthieu, Jordi Solé, Alviina Alametsä och Niklas Nienaß, för Verts/ALE-gruppen, om situationen i Myanmar (2021/2540(RSP)) (B9-0117/2021);

- Kati Piri, Marianne Vind och Tonino Picula, för S&D-gruppen, om situationen i Myanmar (2021/2540(RSP)) (B9-0120/2021);

- Urmas Paet, Malik Azmani, Izaskun Bilbao Barandica, Olivier Chastel, Dita Charanzová, Klemen Grošelj, Bernard Guetta, Svenja Hahn, Moritz Körner, Ilhan Kyuchyuk, Nathalie Loiseau, Javier Nart, Dragoş Pîslaru, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Michal Šimečka, Nicolae Ştefănuță, Dragoş Tudorache och Hilde Vautmans, för Renew-gruppen, om situationen i Myanmar (2021/2540(RSP)) (B9-0122/2021);

- Ryszard Antoni Legutko, Raffaele Fitto, Anna Fotyga, Elżbieta Kruk, Tomasz Piotr Poręba, Elżbieta Rafalska, Veronika Vrecionová, Ryszard Czarnecki, Bogdan Rzońca, Assita Kanko, Adam Bielan, Ruža Tomašić, Eugen Jurzyca, Jadwiga Wiśniewska, Emmanouil Fragkos, Valdemar Tomaševski, Evžen Tošenovský och Witold Jan Waszczykowski, för ECR-gruppen, om situationen i Myanmar (2021/2540(RSP)) (B9-0125/2021);

- Michael Gahler, Billy Kelleher, Isabel Wiseler-Lima, Miriam Lexmann, Daniel Caspary och Antonio Tajani, för PPE-gruppen, om situationen i Myanmar (2021/2540(RSP)) (B9-0128/2021).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 8 i protokollet av den 11.2.2021 (ändringsförslag), punkt 17 i protokollet av den 11.2.2021 (slutomröstning).

Senaste uppdatering: 30 juni 2021Rättsligt meddelande - Integritetspolicy