Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2020/2123(INI)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A9-0002/2021

Keskustelut :

PV 08/02/2021 - 13
CRE 08/02/2021 - 13

Äänestykset :

PV 09/02/2021 - 14
PV 10/02/2021 - 3

Hyväksytyt tekstit :

P9_TA(2021)0039

Pöytäkirja
XML 11k
Tiistai 9. helmikuuta 2021 - Bryssel

14. Äänestystulosten ilmoittaminen

Puhemies luki ääneen äänestysten tulokset:

Euroopan keskuspankki – vuosikertomus 2020
Mietintö Euroopan keskuspankin vuosikertomuksesta 2020 [2020/2123(INI)] - Talous- ja raha-asioiden valiokunta. Esittelijä: Sven Simon (A9-0002/2021)

(yksinkertainen enemmistö)

TARKISTUKSET

Ks. hyväksytyt tekstit (P9_TA(2021)0039)
(”Äänestysten tulokset” -liite, kohta 5)

Uusi kiertotaloutta koskeva toimintasuunnitelma
Mietintö uudesta kiertotaloutta koskevasta toimintasuunnitelmasta [2020/2077(INI)] - Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta. Esittelijä: Jan Huitema (A9-0008/2021)

(yksinkertainen enemmistö)

TARKISTUKSET

Ks. hyväksytyt tekstit (P9_TA(2021)0040)
(”Äänestysten tulokset” -liite, kohta 6)

Ihmiskaupan vastaisen direktiivin täytäntöönpano
Mietintö ihmiskaupan ehkäisemisestä ja torjumisesta sekä ihmiskaupan uhrien suojelemisesta annetun direktiivin 2011/36/EU täytäntöönpanosta [2020/2029(INI)] - Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta - Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta. Esittelijät: Juan Fernando López Aguilar ja María Soraya Rodríguez Ramos (A9-0011/2021)

(yksinkertainen enemmistö)

TARKISTUKSET

Ks. hyväksytyt tekstit (P9_TA(2021)0041)
(”Äänestysten tulokset” -liite, kohta 7)

Turvapaikkamenettelydirektiivin 43 artiklan täytäntöönpano
Mietintö kansainvälisen suojelun myöntämistä tai poistamista koskevista yhteisistä menettelyistä 26 päivänä kesäkuuta 2013 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2013/32/EU 43 artiklan täytäntöönpanosta [2020/2047(INI)] - Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta. Esittelijä: Erik Marquardt (A9-0005/2021)

(yksinkertainen enemmistö)

TARKISTUKSET

Ks. hyväksytyt tekstit (P9_TA(2021)0042)
(”Äänestysten tulokset” -liite, kohta 8)

Asiakirjojen julkisuus 2016–2018
Mietintö asiakirjojen julkisuudesta (työjärjestyksen 122 artiklan 7 kohta) - Vuosikertomus vuosilta 2016–2018 [2019/2198(INI)] - Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta. Esittelijä: Ioan-Rareş Bogdan (A9-0004/2021)

(yksinkertainen enemmistö)

TARKISTUKSET

Ks. hyväksytyt tekstit (P9_TA(2021)0043)
(”Äänestysten tulokset” -liite, kohta 9)

Eriarvoisuuden vähentäminen keskittyen etenkin työssäkäyvien köyhyyteen
Mietintö eriarvoisuuden vähentämisestä keskittyen etenkin työssäkäyvien köyhyyteen [2019/2188(INI)] - Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta. Esittelijä: Özlem Demirel (A9-0006/2021)

(yksinkertainen enemmistö)

TARKISTUS

Ks. hyväksytyt tekstit (P9_TA(2021)0044)
(”Äänestysten tulokset” -liite, kohta 10)

Covid-19-pandemian vaikutus nuoriin ja urheiluun
Päätöslauselmaesitys B9-0115/2021

(yksinkertainen enemmistö)

TARKISTUKSET

Ks. hyväksytyt tekstit (P9_TA(2021)0045)
(”Äänestysten tulokset” -liite, kohta 11)

Päivitetty viimeksi: 30. kesäkuuta 2021Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö