Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
XML 7k
Úterý, 9. února 2021 - Brusel

17. Druhé hlasování
Doslovné záznamy

Parlament hlasoval o předběžných dohodách:

Zřízení Nástroje pro oživení a odolnost ***I
Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje facilita na podporu oživení a odolnosti [COM(2020)0408 - C9-0150/2020 - 2020/0104(COD)] - Rozpočtový výbor - Hospodářský a měnový výbor. Zpravodajové: Eider Gardiazabal Rubial, Siegfried Mureşan a Dragoş Pîslaru (A9-0214/2020).

Parlament hlasoval v konečných hlasováních:

Evropská centrální banka – výroční zpráva za rok 2020
Zpráva o výroční zprávě Evropské centrální banky za rok 2020 [2020/2123(INI)] - Hospodářský a měnový výbor. Zpravodaj: Sven Simon (A9-0002/2021);

Nový akční plán pro oběhové hospodářství
Zpráva o novém akčním plánu pro oběhové hospodářství [2020/2077(INI)] - Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin. Zpravodaj: Jan Huitema (A9-0008/2021);

Provádění směrnice o boji proti obchodování s lidmi
Zpráva o provádění směrnice 2011/36/EU o prevenci obchodování s lidmi, boji proti němu a o ochraně obětí [2020/2029(INI)] - Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci - Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví. Zpravodajové: Juan Fernando López Aguilar a María Soraya Rodríguez Ramos (A9-0011/2021);

Provádění článku 43 směrnice o azylovém řízení
Zpráva o provádění článku 43 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/32/EU ze dne 26. června 2013 o společných řízeních pro přiznávání a odnímání statusu mezinárodní ochrany [2020/2047(INI)] - Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci. Zpravodaj: Erik Marquardt (A9-0005/2021);

Přístup veřejnosti k dokumentům za období 2016–2018
Zpráva o přístupu veřejnosti k dokumentům (čl. 122 odst. 7) – výroční zpráva za období 2016–2018 [2019/2198(INI)] - Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci. Zpravodaj: Ioan-Rareş Bogdan (A9-0004/2021);

Snižování nerovností se zvláštním zaměřením na chudobu pracujících
Zpráva o snižování nerovností se zvláštním zaměřením na chudobu pracujících [2019/2188(INI)] - Výbor pro zaměstnanost a sociální věci. Zpravodajka: Özlem Demirel (A9-0006/2021);

Dopad onemocnění COVID-19 na mladé lidi a sport
Návrh usnesení B9-0115/2021.

Hlasovat bylo možné do 21:15.

Hlasování začalo.

Oznámení výsledků hlasování bylo stanoveno na nadcházející den, středu 10. února 2021 v 9:00.

Poslední aktualizace: 30. června 2021Právní upozornění - Ochrana soukromí