Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
XML 7k
Tirsdag den 9. februar 2021 - Bruxelles

17. Anden afstemningsrunde
Fuldstændigt forhandlingsreferat

Parlamentet gik over til afstemningen om den foreløbige aftale om:

Oprettelse af en genopretnings- og resiliensfacilitet ***I
Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af en genopretnings- og resiliensfacilitet [COM(2020)0408 - C9-0150/2020 - 2020/0104(COD)] - Budgetudvalget - Økonomi- og Valutaudvalget. Ordførere: Eider Gardiazabal Rubial, Siegfried Mureşan og Dragoş Pîslaru (A9-0214/2020).

Parlamentet gik over til den endelige afstemning om:

Den Europæiske Centralbank – årsberetning for 2020
Betænkning om Den Europæiske Centralbank - årsberetning for 2020 [2020/2123(INI)] - Økonomi- og Valutaudvalget. Ordfører: Sven Simon (A9-0002/2021)

Ny handlingsplan for den cirkulære økonomi
Betænkning om den nye handlingsplan for den cirkulære økonomi [2020/2077(INI)] - Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed. Ordfører: Jan Huitema (A9-0008/2021)

Gennemførelsen af direktivet om bekæmpelse af menneskehandel
Betænkning om gennemførelsen af direktiv 2011/36/EU om forebyggelse og bekæmpelse af menneskehandel og beskyttelse af ofrene herfor [2020/2029(INI)] - Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender - Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling. Ordførere: Juan Fernando López Aguilar og María Soraya Rodríguez Ramos (A9-0011/2021)

Gennemførelsen af artikel 43 i asylproceduredirektivet
Betænkning om gennemførelsen af artikel 43 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/32/EU af 26. juni 2013 om fælles procedurer for tildeling og fratagelse af international beskyttelse [2020/2047(INI)] - Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender. Ordfører: Erik Marquardt (A9-0005/2021)

Aktindsigt - årsrapport for 2016-2018
Betænkning om aktindsigt (forretningsordenens artikel 122, stk. 7) – årsberetning for 2016-2018 [2019/2198(INI)] - Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender. Ordfører: Ioan-Rareş Bogdan (A9-0004/2021)

Begrænsning af uligheder med særligt fokus på fattigdom blandt personer i arbejde
Betænkning om begrænsning af uligheder med særligt fokus på fattigdom blandt personer i arbejde [2019/2188(INI)] - Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender. Ordfører: Özlem Demirel (A9-0006/2021)

Covid-19's indvirkning på unge og på sport og idræt
Forslag til beslutning B9-0115/2021.

Afstemningen ville være åben til kl. 21.15.

Afstemningen gennemførtes.

Resultatet af afstemningerne ville blive bekendtgjort den efterfølgende dag, onsdag 10. februar 2021 kl. 09.00.

Seneste opdatering: 30. juni 2021Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik