Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Zapisnik
XML 7k
Torek, 9. februar 2021 - Bruselj

17. Drugi čas glasovanja
Dobesedni zapis

Parlament bo glasoval o začasnem sporazumu:

Vzpostavitev mehanizma za okrevanje in odpornost ***I
Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi mehanizma za okrevanje in odpornost [COM(2020)0408 - C9-0150/2020 - 2020/0104(COD)] - Odbor za proračun - Odbor za ekonomske in monetarne zadeve. Soporočevalca: Eider Gardiazabal Rubial, Siegfried Mureşan in Dragoş Pîslaru (A9-0214/2020).

Parlament bo izvedel končno glasovanje o:

Evropska centralna banka – letno poročilo za leto 2020
Poročilo o letnem poročilu Evropske centralne banke za leto 2020 [2020/2123(INI)] - Odbor za ekonomske in monetarne zadeve. Poročevalec: Sven Simon (A9-0002/2021);

Novi akcijski načrt za krožno gospodarstvo
Poročilo o novem akcijskem načrtu za krožno gospodarstvo [2020/2077(INI)] - Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane. Poročevalec: Jan Huitema (A9-0008/2021);

Izvajanje direktive o preprečevanju trgovine z ljudmi
Poročilo o izvajanju Direktive 2011/36/EU o preprečevanju trgovine z ljudmi in boju proti njej ter zaščiti njenih žrtev [2020/2029(INI)] - Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve - Odbor za pravice žensk in enakost spolov. Soporočevalca: Juan Fernando López Aguilar in María Soraya Rodríguez Ramos (A9-0011/2021);

Izvajanje člena 43 direktive o azilnih postopkih
Poročilo o izvajanju člena 43 Direktive 2013/32/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. junija 2013 o skupnih postopkih za priznanje ali odvzem mednarodne zaščite [2020/2047(INI)] - Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve. Poročevalec: Erik Marquardt (A9-0005/2021);

Dostop javnosti do dokumentov za leta 2016–2018
Poročilo o dostopu javnosti do dokumentov (člen 122(7)) – letno poročilo za leta 2016–2018 [2019/2198(INI)] - Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve. Poročevalec: Ioan-Rareş Bogdan (A9-0004/2021);

Zmanjševanje neenakosti s posebnim poudarkom na revščini zaposlenih
Poročilo o zmanjševanju neenakosti s posebnim poudarkom na revščini zaposlenih [2019/2188(INI)] - Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve. Poročevalka: Özlem Demirel (A9-0006/2021);

Vpliv covida-19 na mlade in šport
Predlog resolucije B9-0115/2021.

Glasovanje je odprto do 21.15.

Glasovanje se je začelo.

Izidi glasovanja bodo sporočeni jutri, v sreda, 10. februarja 2021, ob 09.00.

Zadnja posodobitev: 30. junij 2021Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov