Προηγούμενο 
 Επόμενο 
Συνοπτικά πρακτικάΨηφοφορίεςΟνομαστικές ψηφοφορίεςΚείμενα που εγκρίθηκανΠλήρη Πρακτικά
Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 9 Φεβρουαρίου 2021 - Βρυξέλλες
 1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της ψηφοφορίας
 3.Θέσπιση Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας ***I (συζήτηση)
 4.Σύνθεση των επιτροπών και των αντιπροσωπειών
 5.Η de facto απαγόρευση της άμβλωσης στην Πολωνία (συζήτηση)
 6.Επανάληψη της συνεδρίασης
 7.Πρώτη ψηφοφορία
 8.Επανάληψη της συνεδρίασης
 9.Επίσκεψη του ΑΠ/ΥΕ στη Ρωσία με δεδομένη την πρόσφατη καταστολή διαδηλώσεων και αντιπολίτευσης (συζήτηση)
 10.Ανθρωπιστική και πολιτική κατάσταση στην Υεμένη (συζήτηση)
 11.Κατ' εξουσιοδότηση πράξεις και εκτελεστικά μέτρα (άρθρο 111 παράγραφος 6 και άρθρο 112 παράγραφος 4 στοιχείο δ) του Κανονισμού) (επακόλουθες ενέργειες)
 12.Η κατάσταση στη Μιανμάρ (συζήτηση)
 13.Συμφωνία σύνδεσης της ΕΕ με την Ουκρανία (συζήτηση)
 14.Ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της ψηφοφορίας
 15.Συμφωνία σύνδεσης της ΕΕ με την Ουκρανία (συνέχεια της συζήτησης)
 16.Επανάληψη της συνεδρίασης
 17.Δεύτερη ψηφοφορία
 18.Αιτιολογήσεις ψήφου
 19.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου
 20.Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης
 21.Λήξη της συνεδρίασης
 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ
 Παράρτηµα 1 - Αίτηση άρσης της ασυλίας του Álvaro Amaro
 Παράρτηµα 2 - Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα: διορισμός του Αντιπροέδρου του Εποπτικού Συμβουλίου
Συνοπτικά πρακτικά (183 kb) Κατάσταση παρόντων (44 kb) Αποτελεσματα των ψηφοφοριων (469 kb) Απoτελέσματα τωv ψηφoφoριώv με ovoμαστική κλήση (6998 kb) Παράρτημα 1 (8 kb) Παράρτημα 2 (8 kb) 
 
Συνοπτικά πρακτικά (183 kb) Κατάσταση παρόντων (44 kb) Αποτελεσματα των ψηφοφοριων (469 kb) Απoτελέσματα τωv ψηφoφoριώv με ovoμαστική κλήση (6998 kb) Παράρτημα 1 (8 kb) Παράρτημα 2 (8 kb) 
 
Συνοπτικά πρακτικά (84 kb) Κατάσταση παρόντων (12 kb) Αποτελεσματα των ψηφοφοριων (120 kb) Απoτελέσματα τωv ψηφoφoριώv με ovoμαστική κλήση (243 kb)    
 
Συνοπτικά πρακτικά (326 kb) Κατάσταση παρόντων (87 kb) Αποτελεσματα των ψηφοφοριων (306 kb) Απoτελέσματα τωv ψηφoφoριώv με ovoμαστική κλήση (1992 kb)    
Τελευταία ενημέρωση: 30 Ιουνίου 2021Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου