Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2020/0104(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Wybrany dokument :

Teksty złożone :

A9-0214/2020

Debaty :

PV 09/02/2021 - 3
CRE 09/02/2021 - 3

Głosowanie :

PV 09/02/2021 - 2
PV 10/02/2021 - 3

Teksty przyjęte :

P9_TA(2021)0038

Protokół
XML 14k
Środa, 10 lutego 2021 r. - Bruksela

3. Ogłoszenie wyników głosowania

Przewodniczący odczytał wyniki głosowania:

Ustanowienie Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności ***I
Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności [COM(2020)0408 - C9-0150/2020 - 2020/0104(COD)] - Komisja Budżetowa - Komisja Gospodarcza i Monetarna. Sprawozdawcy: Eider Gardiazabal Rubial, Siegfried Mureşan i Dragoș Pîslaru (A9-0214/2020)

(Wymagana zwykła większość)

WSTĘPNE POROZUMIENIE, WSPÓLNE OŚWIADCZENIA, OŚWIADCZENIA KOMISJI

Przyjęto (P9_TA(2021)0038)
(Załącznik „Wyniki głosowań”, pkt 4)

Pierwsze czytanie w Parlamencie zostało tym samym zakończone.

Europejski Bank Centralny – raport roczny za rok 2020
Sprawozdanie w sprawie raportu rocznego Europejskiego Banku Centralnego za rok 2020 [2020/2123(INI)] - Komisja Gospodarcza i Monetarna. Sprawozdawca: Sven Simon (A9-0002/2021)

(Wymagana zwykła większość)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P9_TA(2021)0039)
(Załącznik „Wyniki głosowań”, pkt 5)

Nowy plan działania dotyczący gospodarki o obiegu zamkniętym
Sprawozdanie w sprawie nowego planu działania dotyczącego gospodarki o obiegu zamkniętym [2020/2077(INI)] - Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności. Sprawozdawca: Jan Huitema (A9-0008/2021)

(Wymagana zwykła większość)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P9_TA(2021)0040)
(Załącznik „Wyniki głosowań”, pkt 6)

Wdrażanie dyrektywy w sprawie zapobiegania handlowi ludźmi
Sprawozdanie w sprawie wdrażania dyrektywy 2011/36/UE w sprawie zapobiegania handlowi ludźmi i zwalczania tego procederu oraz ochrony ofiar [2020/2029(INI)] - Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych - Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia. Sprawozdawcy: Juan Fernando López Aguilar i María Soraya Rodríguez Ramos (A9-0011/2021)

(Wymagana zwykła większość)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P9_TA(2021)0041)
(Załącznik „Wyniki głosowań”, pkt 7)

Wykonanie art. 43 dyrektywy w sprawie procedur azylowych
Sprawozdanie w sprawie wykonania art. 43 dyrektywy 2013/32/UE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wspólnych procedur udzielania i cofania ochrony międzynarodowej [2020/2047(INI)] - Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych. Sprawozdawca: Erik Marquardt (A9-0005/2021)

(Wymagana zwykła większość)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P9_TA(2021)0042)
(Załącznik „Wyniki głosowań”, pkt 8)

Publiczny dostęp do dokumentów w latach 2016–2018
Sprawozdanie w sprawie publicznego dostępu do dokumentów (art. 122 ust. 7 Regulaminu) – sprawozdanie roczne za lata 2016–2018 [2019/2198(INI)] - Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych. Sprawozdawca: Ioan-Rareş Bogdan (A9-0004/2021)

(Wymagana zwykła większość)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P9_TA(2021)0043)
(Załącznik „Wyniki głosowań”, pkt 9)

Ograniczenie nierówności ze szczególnym uwzględnieniem ubóstwa osób pracujących
Sprawozdanie w sprawie ograniczenia nierówności ze szczególnym uwzględnieniem ubóstwa osób pracujących [2019/2188(INI)] - Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych. Sprawozdawczyni: Özlem Demirel (A9-0006/2021)

(Wymagana zwykła większość)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P9_TA(2021)0044)
(Załącznik „Wyniki głosowań”, pkt 10)

Wpływ COVID-19 na młodzież i sport
Projekt rezolucji B9-0115/2021

(Wymagana zwykła większość)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P9_TA(2021)0045)
(Załącznik „Wyniki głosowań”, pkt 11)

Ostatnia aktualizacja: 28 czerwca 2021Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności