Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2020/0104(COD)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

A9-0214/2020

Rozpravy :

PV 09/02/2021 - 3
CRE 09/02/2021 - 3

Hlasovanie :

PV 09/02/2021 - 2
PV 10/02/2021 - 3

Prijaté texty :

P9_TA(2021)0038

Zápisnica
XML 14k
Streda, 10. februára 2021 - Brusel

3. Oznámenie výsledkov hlasovania

Predseda oznámil výsledky hlasovania:

Zriadenie Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti ***I
Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje Mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti [COM(2020)0408 - C9-0150/2020 - 2020/0104(COD)] - Výbor pre rozpočet - Výbor pre hospodárske a menové veci. Spravodajcovia: Eider Gardiazabal Rubial, Siegfried Mureşan a Dragoş Pîslaru (A9-0214/2020)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

PREDBEŽNÁ DOHODA, SPOLOČNÉ VYHLÁSENIA, VYHLÁSENIA KOMISIE

Prijatý (P9_TA(2021)0038)
(príloha „Výsledky hlasovaní“, bod 4)

Prvé čítanie v Parlamente je týmto ukončené.

Európska centrálna banka – výročná správa za rok 2020
Správa o výročnej správe Európskej centrálnej banky za rok 2020 [2020/2123(INI)] - Výbor pre hospodárske a menové veci. Spravodajca: Sven Simon (A9-0002/2021)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P9_TA(2021)0039)
(príloha „Výsledky hlasovaní“, bod 5)

Nový akčný plán pre obehové hospodárstvo
Správa k novému akčnému plánu v oblasti obehového hospodárstva [2020/2077(INI)] - Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín. Spravodajca: Jan Huitema (A9-0008/2021)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P9_TA(2021)0040)
(príloha „Výsledky hlasovaní“, bod 6)

Vykonávanie smernice o boji proti obchodovaniu s ľuďmi
Správa o vykonávaní smernice 2011/36/EÚ o prevencii obchodovania s ľuďmi a boji proti nemu a o ochrane obetí obchodovania [2020/2029(INI)] - Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci - Výbor pre práva žien a rodovú rovnosť. Spravodajcovia: Juan Fernando López Aguilar a María Soraya Rodríguez Ramos (A9-0011/2021)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P9_TA(2021)0041)
(príloha „Výsledky hlasovaní“, bod 7)

Vykonávanie článku 43 procedurálnej smernice
Správa vykonávaní článku 43 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2013/32/EÚ z 26. júna 2013 o spoločných konaniach o poskytovaní a odnímaní medzinárodnej ochrany [2020/2047(INI)] - Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci. Spravodajca: Erik Marquardt (A9-0005/2021)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P9_TA(2021)0042)
(príloha „Výsledky hlasovaní“, bod 8)

Prístup verejnosti k dokumentom za roky 2016 – 2018
Správa o prístupe verejnosti k dokumentom (článok 122 ods. 7) – výročná správa za roky 2016 – 2018 [2019/2198(INI)] - Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci. Spravodajca: Ioan-Rareş Bogdan (A9-0004/2021)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P9_TA(2021)0043)
(príloha „Výsledky hlasovaní“, bod 9)

Znižovanie nerovností s osobitným zameraním na chudobu pracujúcich
Správa o znižovaní nerovností s osobitným zameraním na chudobu pracujúcich [2019/2188(INI)] - Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci. Spravodajkyňa: Özlem Demirel (A9-0006/2021)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P9_TA(2021)0044)
(príloha „Výsledky hlasovaní“, bod 10)

Vplyv ochorenia COVID-19 na mládež a šport
Návrh uznesenia B9-0115/2021

(Potrebná jednoduchá väčšina)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P9_TA(2021)0045)
(príloha „Výsledky hlasovaní“, bod 11)

Posledná úprava: 28. júna 2021Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia