Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
XML 4k
Сряда, 10 февруари 2021 г. - Брюксел

5. Първо гласуване
Пълни стенографски протоколи

Парламентът пристъпи към гласуване на измененията по:

Правила за използване на слотовете на летищата в Общността: временно освобождаване ***I
[COM(2020)0818 - C9-0420/2020 - 2020/0358(COD)] - комисия TRAN;

Временни мерки относно валидността на удостоверенията и лицензите (Омнибус 2) ***I
[COM(2021)0025 - C9-0004/2021 - 2021/0012(COD)] - комисия TRAN;

Споразумение за асоцииране между ЕС и Украйна
Доклад за изпълнението на споразумението за асоцииране между ЕС и Украйна [2019/2202(INI)] - Комисия по външни работи. Докладчик: Michael Gahler (A9-0219/2020);

Европейска програма за умения за постигане на устойчива конкурентоспособност, социална справедливост и издръжливост
Предложение за резолюция B9-0108/2021.

Гласуването ще продължи до 14.15 ч.

Пристъпи се към гласуване.

Резултатите от гласуването ще бъдат обявени в 19 ч.

Последно осъвременяване: 2 февруари 2022 г.Правна информация - Политика за поверителност