Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
XML 3k
Středa, 10. února 2021 - Brusel

5. První hlasování
Doslovné záznamy

Parlament hlasoval o pozměňovacích návrzích k:

Dočasná úleva od pravidel využívání letištních časů na letištích Unie ***I
[COM(2020)0818 - C9-0420/2020 - 2020/0358(COD)] - výbor TRAN;

Dočasná opatření týkající se platnosti některých osvědčení a licencí (omnibus II) ***I
[COM(2021)0025 - C9-0004/2021 - 2021/0012(COD)] - výbor TRAN;

Dohoda o přidružení mezi EU a Ukrajinou
Zpráva o provádění dohody o přidružení mezi EU a Ukrajinou [2019/2202(INI)] - Výbor pro zahraniční věci. Zpravodaj: Michael Gahler (A9-0219/2020);

Evropská agenda dovedností pro udržitelnou konkurenceschopnost, sociální spravedlnost a odolnost
Návrh usnesení B9-0108/2021.

Hlasovat bylo možné do 14:15.

Hlasování začalo.

Oznámení výsledků hlasování bylo stanoveno na 19:00.

Poslední aktualizace: 28. června 2021Právní upozornění - Ochrana soukromí