Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
XML 3k
Onsdag den 10. februar 2021 - Bruxelles

5. Første afstemningsrunde
CRE

Parlamentet gik over til afstemningen om ændringsforslagene til:

Reglerne om slotudnyttelse i Unionens lufthavne: midlertidig lempelse ***I
[COM(2020)0818 - C9-0420/2020 - 2020/0358(COD)] - TRAN

Midlertidige foranstaltninger vedrørende fornyelse eller forlængelse af certifikater (Omnibus II) ***I
[COM(2021)0025 - C9-0004/2021 - 2021/0012(COD)] - TRAN

EU's associeringsaftale med Ukraine
Betænkning om gennemførelsen af EU's associeringsaftale med Ukraine [2019/2202(INI)] - Udenrigsudvalget. Ordfører: Michael Gahler (A9-0219/2020)

Den europæiske dagsorden for færdigheder med henblik på bæredygtig konkurrenceevne, social retfærdighed og modstandsdygtighed
Forslag til beslutning B9-0108/2021.

Afstemningen ville være åben til kl. 14.15.

Afstemningen gennemførtes.

Afstemningsresultaterne ville blive bekendtgjort kl. 19.00.

Seneste opdatering: 28. juni 2021Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik