Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
XML 3k
Keskiviikko 10. helmikuuta 2021 - Bryssel

5. Ensimmäiset äänestykset
Sanatarkat istuntoselostukset

Parlamentin äänestettäväksi annettiin seuraaviin asiakirjoihin esitetyt tarkistukset:

Unionin lentoasemien lähtö- ja saapumisaikojen käyttöä koskevat säännöt: väliaikainen helpotus ***I
[COM(2020)0818 - C9-0420/2020 - 2020/0358(COD)] - TRAN-valiokunta

Väliaikaiset toimenpiteet, jotka koskevat todistusten ja lupakirjojen voimassaoloa (II koontiasetus) ***I
[COM(2021)0025 - C9-0004/2021 - 2021/0012(COD)] - TRAN-valiokunta

EU:n ja Ukrainan assosiaatiosopimus
Mietintö EU:n ja Ukrainan assosiaatiosopimuksen täytäntöönpanosta [2019/2202(INI)] - Ulkoasiainvaliokunta. Esittelijä: Michael Gahler (A9-0219/2020)

Euroopan osaamisohjelma kestävän kilpailukyvyn, sosiaalisen oikeudenmukaisuuden ja selviytymis- ja palautumiskyvyn tueksi
Päätöslauselmaesitys B9-0108/2021.

Äänestykset olivat avoinna klo 14.15 saakka.

Äänestykset toimitettiin.

Äänestystulokset ilmoitetaan klo 19.00.

Päivitetty viimeksi: 28. kesäkuuta 2021Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö