Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
XML 3k
Środa, 10 lutego 2021 r. - Bruksela

5. Pierwsza część głosowania
CRE

Parlament przystąpi do głosowania nad poprawkami do następujących dokumentów:

Wykorzystanie przydziałów czasu na start lub lądowanie w portach lotniczych Unii: tymczasowe złagodzenie zasad ***I
[COM(2020)0818 - C9-0420/2020 - 2020/0358(COD)] - komisja TRAN;

Środki tymczasowe dotyczące ważności certyfikatów i świadectw (Omnibus II) ***I
[COM(2021)0025 - C9-0004/2021 - 2021/0012(COD)] - komisja TRAN;

Układ o stowarzyszeniu UE z Ukrainą
Sprawozdanie w sprawie wdrożenia układu o stowarzyszeniu UE z Ukrainą [2019/2202(INI)] - Komisja Spraw Zagranicznych. Sprawozdawca: Michael Gahler (A9-0219/2020);

Europejski program na rzecz umiejętności służący zrównoważonej konkurencyjności, sprawiedliwości społecznej i odporności
Projekt rezolucji B9-0108/2021.

Głosowanie będzie otwarte do godz. 14.15.

Przystąpiono do głosowania.

Wyniki głosowania zostaną ogłoszone o godz. 19.00.

Ostatnia aktualizacja: 28 czerwca 2021Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności