Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
XML 3k
Streda, 10. februára 2021 - Brusel

5. Prvé hlasovanie
CRE

Parlament hlasuje o pozmeňujúcich návrhoch:

Uplatňovanie pravidiel využívania prevádzkových intervalov na letiskách Únie: dočasná úľava ***I
[COM(2020)0818 - C9-0420/2020 - 2020/0358(COD)] - výbor TRAN;

Dočasné opatrenia týkajúce sa platnosti osvedčení a licencií (Omnibus II) ***I
[COM(2021)0025 - C9-0004/2021 - 2021/0012(COD)] - výbor TRAN;

Dohoda o pridružení medzi EÚ a Ukrajinou
Správa o vykonávaní dohody o pridružení medzi EÚ a Ukrajinou [2019/2202(INI)] - Výbor pre zahraničné veci. Spravodajca: Michael Gahler (A9-0219/2020);

Európsky program v oblasti zručností pre udržateľnú konkurencieschopnosť, sociálnu spravodlivosť a odolnosť
Návrh uznesenia B9-0108/2021.

Hlasovať je možné do 14.15 h.

Hlasovanie sa začalo.

Výsledky hlasovania budú oznámené: 19.00 h.

Posledná úprava: 28. júna 2021Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia