Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
XML 3k
Onsdagen den 10 februari 2021 - Bryssel

5. Första omröstningsomgången
CRE

Parlamentet röstade om ändringsförslagen till följande ärenden:

Regler om ankomst- och avgångstider vid flygplatser i EU: tillfälliga lättnader ***I
[COM(2020)0818 - C9-0420/2020 - 2020/0358(COD)] - TRAN-utskottet;

Tillfällliga åtgärder avseende giltigheten för certifikat och intyg (omnibus II) ***I
[COM(2021)0025 - C9-0004/2021 - 2021/0012(COD)] - TRAN-utskottet;

EU:s associeringsavtal med Ukraina
Betänkande om genomföranderapporten om EU:s associeringsavtal med Ukraina [2019/2202(INI)] - Utskottet för utrikesfrågor. Föredragande: Michael Gahler (A9-0219/2020);

Den europeiska kompetensagendan för hållbar konkurrenskraft, social rättvisa och motståndskraft
Resolutionsförslag B9-0108/2021.

Omröstningen skulle pågå fram till kl. 14.15.

Omröstningen genomfördes.

Omröstningsresultaten skulle tillkännages kl. 19.00.

Senaste uppdatering: 28 juni 2021Rättsligt meddelande - Integritetspolicy