Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
XML 2k
Сряда, 10 февруари 2021 г. - Брюксел

6. Актуално състояние във връзка със стратегията на ЕС за ваксиниране срещу COVID-19 (продължeние на разискването)
Пълни стенографски протоколи

Изявления на Съвета и на Комисията: Актуално състояние във връзка със стратегията на ЕС за ваксиниране срещу COVID-19 (2021/2541(RSP))

(Начало на разискването: точка 4 от протокола от 10.2.2021 г.)

Изказаха се Carlo Calenda и Edina Tóth.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: David Maria SASSOLI
Председател

Изказа се Sunčana Glavak.

Изказаха се Stella Kyriakides (член на Комисията) и Ana Paula Zacarias (действащ председател на Съвета).

Разискването приключи.

(Заседанието беше прекъснато в 13.19 ч.)

Последно осъвременяване: 2 февруари 2022 г.Правна информация - Политика за поверителност