Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
XML 2k
Τετάρτη 10 Φεβρουαρίου 2021 - Βρυξέλλες

6. Η πορεία της στρατηγικής εμβολιασμού της ΕΕ κατά της νόσου COVID-19 (συνέχεια της συζήτησης)
CRE

Δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής: Η πορεία της στρατηγικής εμβολιασμού της ΕΕ κατά της νόσου COVID-19 (2021/2541(RSP))

(Έναρξη της συζήτησης: σημείο 4 των Συνοπτικών Πρακτικών της 10.2.2021)

Παρεμβαίνουν οι Carlo Calenda και Edina Tóth.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: David Maria SASSOLI
Πρόεδρος

Παρεμβαίνει η Sunčana Glavak.

Παρεμβαίνουν οι Στέλλα Κυριακίδου (Μέλος της Επιτροπής) και Ana Paula Zacarias (ασκούσα την Προεδρία του Συμβουλίου).

Η συζήτηση περατώνεται.

(Η συνεδρίαση διακόπτεται στις 13.19.)

Τελευταία ενημέρωση: 28 Ιουνίου 2021Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου