Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
XML 1k
Onsdagen den 10 februari 2021 - Bryssel

6. Lägesrapport om EU:s strategi för vaccination mot covid-19 (fortsättning på debatten)
Fullständigt förhandlingsreferat

Uttalanden av rådet och kommissionen: Lägesrapport om EU:s strategi för vaccination mot covid-19 (2021/2541(RSP))

(Början på debatten: punkt 4 i protokollet av den 10.2.2021)

Talare: Carlo Calenda och Edina Tóth.

ORDFÖRANDESKAP: David Maria SASSOLI
Talman

Talare: Sunčana Glavak.

Talare: Stella Kyriakides (ledamot av kommissionen) och Ana Paula Zacarias (rådets tjänstgörande ordförande).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

(Sammanträdet avbröts kl. 13.19.)

Senaste uppdatering: 28 juni 2021Rättsligt meddelande - Integritetspolicy