Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
XML 6k
Kolmapäev, 10. veebruar 2021 - Brüssel

8. Demokraatlik kontroll sotsiaalmeedias ja põhiõiguste kaitse (arutelu)
Istungi stenogramm

Nõukogu ja komisjoni avaldused: Demokraatlik kontroll sotsiaalmeedias ja põhiõiguste kaitse (2021/2512(RSP))

Ana Paula Zacarias (nõukogu eesistuja) ja Věra Jourová (komisjoni asepresident) esinesid avaldustega.

Sõna võtsid Magdalena Adamowicz fraktsiooni PPE nimel, Marina Kaljurand fraktsiooni S&D nimel, Dragoş Tudorache fraktsiooni Renew nimel, Annalisa Tardino fraktsiooni ID nimel, Alexandra Geese fraktsiooni Verts/ALE nimel, Geert Bourgeois fraktsiooni ECR nimel, Anne-Sophie Pelletier fraktsiooni The Left nimel, Laura Ferrara (fraktsioonilise kuuluvuseta), Paulo Rangel, Ismail Ertug, Michal Šimečka, Alessandra Basso, Marcel Kolaja, Elżbieta Kruk, Sira Rego, Mislav Kolakušić, Eva Maydell, Tanja Fajon, Karen Melchior, Tom Vandendriessche, Gwendoline Delbos-Corfield, Nicola Procaccini, Niyazi Kizilyürek, Kostas Papadakis, Balázs Hidvéghi, Christel Schaldemose, Maite Pagazaurtundúa, Philippe Olivier, Patrick Breyer, Robert Roos, Márton Gyöngyösi, Sven Simon, Paul Tang, Moritz Körner, Roman Haider, Sergey Lagodinsky, Hermann Tertsch, Carles Puigdemont i Casamajó, Milan Zver, Łukasz Kohut, Ramona Strugariu, Gilles Lebreton, Kim Van Sparrentak, Angel Dzhambazki, Ioannis Lagos, Vladimír Bilčík, Brando Benifei, Nicola Beer ja Susanna Ceccardi.

ISTUNGI JUHATAJA: Nicola BEER
asepresident

Sõna võtsid Rasmus Andresen, Dace Melbārde, Isabel Wiseler-Lima, Miapetra Kumpula-Natri, Anna Júlia Donáth, Beata Mazurek, Arba Kokalari, Alex Agius Saliba, Sandro Gozi, Stelios Kympouropoulos, Morten Løkkegaard, Lukas Mandl, Vlad-Marius Botoş, Sunčana Glavak, Svenja Hahn, Javier Zarzalejos, Klemen Grošelj, Peter Pollák, Bart Groothuis, Henna Virkkunen ja Eugen Tomac.

Sõna võtsid Věra Jourová ja Ana Paula Zacarias.

Arutelu lõpetati.

Viimane päevakajastamine: 28. juuni 2021Õigusteave - Privaatsuspoliitika