Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
XML 6k
Środa, 10 lutego 2021 r. - Bruksela

8. Kontrola demokratyczna nad mediami społecznościowymi i ochrona praw podstawowych (debata)
Pełne sprawozdanie

Oświadczenia Rady i Komisji: Kontrola demokratyczna nad mediami społecznościowymi i ochrona praw podstawowych (2021/2512(RSP))

Ana Paula Zacarias (urzędująca przewodnicząca Rady) i Věra Jourová (wiceprzewodnicząca Komisji) wygłosiły oświadczenia.

Głos zabrali: Magdalena Adamowicz w imieniu grupy PPE, Marina Kaljurand w imieniu grupy S&D, Dragoş Tudorache w imieniu grupy Renew, Annalisa Tardino w imieniu grupy ID, Alexandra Geese w imieniu grupy Verts/ALE, Geert Bourgeois w imieniu grupy ECR, Anne-Sophie Pelletier w imieniu grupy The Left, Laura Ferrara niezrzeszona, Paulo Rangel, Ismail Ertug, Michal Šimečka, Alessandra Basso, Marcel Kolaja, Elżbieta Kruk, Sira Rego, Mislav Kolakušić, Eva Maydell, Tanja Fajon, Karen Melchior, Tom Vandendriessche, Gwendoline Delbos-Corfield, Nicola Procaccini, Niyazi Kizilyürek, Kostas Papadakis, Balázs Hidvéghi, Christel Schaldemose, Maite Pagazaurtundúa, Philippe Olivier, Patrick Breyer, Robert Roos, Márton Gyöngyösi, Sven Simon, Paul Tang, Moritz Körner, Roman Haider, Sergey Lagodinsky, Hermann Tertsch, Carles Puigdemont i Casamajó, Milan Zver, Łukasz Kohut, Ramona Strugariu, Gilles Lebreton, Kim Van Sparrentak, Angel Dzhambazki, Ioannis Lagos, Vladimír Bilčík, Brando Benifei, Nicola Beer i Susanna Ceccardi.

PRZEWODNICTWO: Nicola BEER
Wiceprzewodnicząca

Głos zabrali: Rasmus Andresen, Dace Melbārde, Isabel Wiseler-Lima, Miapetra Kumpula-Natri, Anna Júlia Donáth, Beata Mazurek, Arba Kokalari, Alex Agius Saliba, Sandro Gozi, Stelios Kympouropoulos, Morten Løkkegaard, Lukas Mandl, Vlad-Marius Botoş, Sunčana Glavak, Svenja Hahn, Javier Zarzalejos, Klemen Grošelj, Peter Pollák, Bart Groothuis, Henna Virkkunen i Eugen Tomac.

Głos zabrały Věra Jourová i Ana Paula Zacarias.

Debata została zamknięta.

Ostatnia aktualizacja: 28 czerwca 2021Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności