Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
XML 6k
Streda, 10. februára 2021 - Brusel

8. Demokratická kontrola sociálnych médií a ochrana základných práv (rozprava)
Doslovný zápis

Vyhlásenia Rady a Komisie: Demokratická kontrola sociálnych médií a ochrana základných práv (2021/2512(RSP))

Ana Paula Zacarias (úradujúca predsedníčka Rady) a Věra Jourová (podpredsedníčka Komisie) vystúpili s vyhláseniami.

Vystúpili títo poslanci: Magdalena Adamowicz v mene skupiny PPE, Marina Kaljurand v mene skupiny S&D, Dragoş Tudorache v mene skupiny Renew, Annalisa Tardino v mene skupiny ID, Alexandra Geese v mene skupiny Verts/ALE, Geert Bourgeois v mene skupiny ECR, Anne-Sophie Pelletier v mene skupiny The Left, Laura Ferrara – nezaradená poslankyňa, Paulo Rangel, Ismail Ertug, Michal Šimečka, Alessandra Basso, Marcel Kolaja, Elżbieta Kruk, Sira Rego, Mislav Kolakušić, Eva Maydell, Tanja Fajon, Karen Melchior, Tom Vandendriessche, Gwendoline Delbos-Corfield, Nicola Procaccini, Niyazi Kizilyürek, Kostas Papadakis, Balázs Hidvéghi, Christel Schaldemose, Maite Pagazaurtundúa, Philippe Olivier, Patrick Breyer, Robert Roos, Márton Gyöngyösi, Sven Simon, Paul Tang, Moritz Körner, Roman Haider, Sergey Lagodinsky, Hermann Tertsch, Carles Puigdemont i Casamajó, Milan Zver, Łukasz Kohut, Ramona Strugariu, Gilles Lebreton, Kim Van Sparrentak, Angel Dzhambazki, Ioannis Lagos, Vladimír Bilčík, Brando Benifei, Nicola Beer a Susanna Ceccardi.

PREDSEDNÍCTVO: Nicola BEER
podpredsedníčka

Vystúpili títo poslanci: Rasmus Andresen, Dace Melbārde, Isabel Wiseler-Lima, Miapetra Kumpula-Natri, Anna Júlia Donáth, Beata Mazurek, Arba Kokalari, Alex Agius Saliba, Sandro Gozi, Stelios Kympouropoulos, Morten Løkkegaard, Lukas Mandl, Vlad-Marius Botoş, Sunčana Glavak, Svenja Hahn, Javier Zarzalejos, Klemen Grošelj, Peter Pollák, Bart Groothuis, Henna Virkkunen a Eugen Tomac.

Vystúpili: Věra Jourová a Ana Paula Zacarias.

Rozprava sa skončila.

Posledná úprava: 28. júna 2021Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia