Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
XML 6k
Onsdagen den 10 februari 2021 - Bryssel

8. Demokratisk granskning av sociala medier och skyddet av grundläggande rättigheter (debatt)
Fullständigt förhandlingsreferat

Uttalanden av rådet och kommissionen: Demokratisk granskning av sociala medier och skyddet av grundläggande rättigheter (2021/2512(RSP))

Ana Paula Zacarias (rådets tjänstgörande ordförande) och Věra Jourová (vice ordförande för kommissionen) gjorde uttalanden.

Talare: Magdalena Adamowicz för PPE-gruppen, Marina Kaljurand för S&D-gruppen, Dragoş Tudorache för Renew-gruppen, Annalisa Tardino för ID-gruppen, Alexandra Geese för Verts/ALE-gruppen, Geert Bourgeois för ECR-gruppen, Anne-Sophie Pelletier för The Left-gruppen, Laura Ferrara, grupplös, Paulo Rangel, Ismail Ertug, Michal Šimečka, Alessandra Basso, Marcel Kolaja, Elżbieta Kruk, Sira Rego, Mislav Kolakušić, Eva Maydell, Tanja Fajon, Karen Melchior, Tom Vandendriessche, Gwendoline Delbos-Corfield, Nicola Procaccini, Niyazi Kizilyürek, Kostas Papadakis, Balázs Hidvéghi, Christel Schaldemose, Maite Pagazaurtundúa, Philippe Olivier, Patrick Breyer, Robert Roos, Márton Gyöngyösi, Sven Simon, Paul Tang, Moritz Körner, Roman Haider, Sergey Lagodinsky, Hermann Tertsch, Carles Puigdemont i Casamajó, Milan Zver, Łukasz Kohut, Ramona Strugariu, Gilles Lebreton, Kim Van Sparrentak, Angel Dzhambazki, Ioannis Lagos, Vladimír Bilčík, Brando Benifei, Nicola Beer och Susanna Ceccardi.

ORDFÖRANDESKAP: Nicola BEER
Vice talman

Talare: Rasmus Andresen, Dace Melbārde, Isabel Wiseler-Lima, Miapetra Kumpula-Natri, Anna Júlia Donáth, Beata Mazurek, Arba Kokalari, Alex Agius Saliba, Sandro Gozi, Stelios Kympouropoulos, Morten Løkkegaard, Lukas Mandl, Vlad-Marius Botoş, Sunčana Glavak, Svenja Hahn, Javier Zarzalejos, Klemen Grošelj, Peter Pollák, Bart Groothuis, Henna Virkkunen och Eugen Tomac.

Talare: Věra Jourová och Ana Paula Zacarias.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Senaste uppdatering: 28 juni 2021Rättsligt meddelande - Integritetspolicy