Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2020/0152(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

A9-0208/2020

Разисквания :

PV 23/11/2020 - 17
CRE 23/11/2020 - 17
PV 10/02/2021 - 9
CRE 10/02/2021 - 9

Гласувания :

PV 24/11/2020 - 11
PV 25/11/2020 - 14
PV 11/02/2021 - 2

Приети текстове :

P9_TA(2020)0317
P9_TA(2021)0046

Протокол
XML 7k
Сряда, 10 февруари 2021 г. - Брюксел

9. Пазари на финансови инструменти ***I - Проспект на ЕС за възстановяване и целенасочени корекции за финансовите посредници с цел подпомагане на възстановяването от пандемията от COVID-19 ***I (разискване)
Пълни стенографски протоколи

Доклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2014/65/ЕС по отношение на изискванията за предоставяне на информация, управлението на продуктите и ограниченията на позициите с цел да се подпомогне възстановяването от пандемията от COVID-19 [COM(2020)0280 - C9-0210/2020 - 2020/0152(COD)] - Комисия по икономически и парични въпроси. Докладчик: Markus Ferber (A9-0208/2020)

Едно първоначално разискване беше проведено на 23 ноември 2020 г. (точка 17 от протокола от 23.11.2020 г.).

Гласуването относно решението за започване на междуинституционални преговори се проведе на 25 ноември 2020 г. (точка 14 от протокола от 25.11.2020 г.).

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) 2017/1129 по отношение на проспекта на ЕС за възстановяване и целенасочени корекции за финансовите посредници с цел подпомагане на възстановяването от пандемията от COVID-19 [COM(2020)0281 - C9-0206/2020 - 2020/0155(COD)] - Комисия по икономически и парични въпроси. Докладчик: Ondřej Kovařík (A9-0228/2020)

Markus Ferber и Ondřej Kovařík представиха докладите.

Изказа се Mairead McGuinness (член на Комисията).

Изказаха се Isabel Benjumea Benjumea, от името на групата PPE, Eero Heinäluoma, от името на групата S&D, Billy Kelleher, от името на групата Renew, Gunnar Beck, от името на групата ID, Ernest Urtasun, от името на групата Verts/ALE, Johan Van Overtveldt, от името на групата ECR, José Gusmão, от името на групата The Left, Sirpa Pietikäinen, Alfred Sant, Engin Eroglu, Roman Haider, Eugen Jurzyca и João Ferreira.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Fabio Massimo CASTALDO
Заместник-председател

Изказаха се Enikő Győri, Jonás Fernández, Maximilian Krah, Aurore Lalucq и Pedro Marques.

Изказа се Mairead McGuinness.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 2 от протокола от 11.2.2021 г.

Последно осъвременяване: 2 февруари 2022 г.Правна информация - Политика за поверителност