Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2020/0152(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Wybrany dokument :

Teksty złożone :

A9-0208/2020

Debaty :

PV 23/11/2020 - 17
CRE 23/11/2020 - 17
PV 10/02/2021 - 9
CRE 10/02/2021 - 9

Głosowanie :

PV 24/11/2020 - 11
PV 25/11/2020 - 14
PV 11/02/2021 - 2

Teksty przyjęte :

P9_TA(2020)0317
P9_TA(2021)0046

Protokół
XML 6k
Środa, 10 lutego 2021 r. - Bruksela

9. Rynki instrumentów finansowych ***I - Prospekt UE na rzecz odbudowy i ukierunkowane zmiany dotyczące pośredników finansowych w celu wsparcia odbudowy w następstwie pandemii COVID-19 ***I (debata)
Pełne sprawozdanie

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 2014/65/UE w zakresie wymogów informacyjnych, zarządzania produktami i limitów pozycji w celu wsparcia odbudowy w następstwie pandemii COVID-19 [COM(2020)0280 - C9-0210/2020 - 2020/0152(COD)] - Komisja Gospodarcza i Monetarna. Sprawozdawca: Markus Ferber (A9-0208/2020)

Pierwsza debata odbyła się 23 listopada 2020 r. (pkt 17 protokołu z dnia 23.11.2020).

Głosowanie nad decyzją w sprawie rozpoczęcia negocjacji międzyinstytucjonalnych odbyło się 25 listopada 2020 r. (pkt 14 protokołu z dnia 25.11.2020).

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (UE) 2017/1129 w odniesieniu do prospektu UE na rzecz odbudowy i ukierunkowanych zmian dotyczących pośredników finansowych w celu wsparcia odbudowy w następstwie pandemii COVID-19 [COM(2020)0281 - C9-0206/2020 - 2020/0155(COD)] - Komisja Gospodarcza i Monetarna. Sprawozdawca: Ondřej Kovařík (A9-0228/2020)

Markus Ferber i Ondřej Kovařík przedstawili swoje sprawozdania.

Głos zabrała Mairead McGuinness (członkini Komisji).

Głos zabrali: Isabel Benjumea Benjumea w imieniu grupy PPE, Eero Heinäluoma w imieniu grupy S&D, Billy Kelleher w imieniu grupy Renew, Gunnar Beck w imieniu grupy ID, Ernest Urtasun w imieniu grupy Verts/ALE, Johan Van Overtveldt w imieniu grupy ECR, José Gusmão w imieniu grupy The Left, Sirpa Pietikäinen, Alfred Sant, Engin Eroglu, Roman Haider, Eugen Jurzyca i João Ferreira.

PRZEWODNICTWO: Fabio Massimo CASTALDO
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: Enikő Győri, Jonás Fernández, Maximilian Krah, Aurore Lalucq i Pedro Marques.

Głos zabrała Mairead McGuinness.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 2 protokołu z dnia 11.2.2021.

Ostatnia aktualizacja: 28 czerwca 2021Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności