Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2020/0152(COD)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

A9-0208/2020

Rozpravy :

PV 23/11/2020 - 17
CRE 23/11/2020 - 17
PV 10/02/2021 - 9
CRE 10/02/2021 - 9

Hlasovanie :

PV 24/11/2020 - 11
PV 25/11/2020 - 14
PV 11/02/2021 - 2

Prijaté texty :

P9_TA(2020)0317
P9_TA(2021)0046

Zápisnica
XML 6k
Streda, 10. februára 2021 - Brusel

9. Trhy s finančnými nástrojmi ***I - Prospekt obnovy EÚ a cielené úpravy týkajúce sa finančných sprostredkovateľov v záujme pomoci pri obnove po pandémii ochorenia COVID-19 ***I (rozprava)
Doslovný zápis

Správa o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica 2014/65/EÚ, pokiaľ ide o požiadavky na informácie, správu produktov a obmedzenia pozícií v záujme pomoci pri obnove po pandémii ochorenia COVID-19 [COM(2020)0280 - C9-0210/2020 - 2020/0152(COD)] - Výbor pre hospodárske a menové veci. Spravodajca: Markus Ferber (A9-0208/2020)

Prvá rozprava sa uskutočnila dňa 23. novembra 2020 (bod 17 zápisnice zo dňa 23.11.2020).

Hlasovanie o rozhodnutí začať medziinštitucionálne rokovania sa uskutočnilo 25. novembra 2020 (bod 14 zápisnice zo dňa 25.11.2020).

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) 2017/1129, pokiaľ ide o prospekt obnovy EÚ a cielené úpravy týkajúce sa finančných sprostredkovateľov v záujme pomoci pri obnove po pandémii ochorenia COVID-19 [COM(2020)0281 - C9-0206/2020 - 2020/0155(COD)] - Výbor pre hospodárske a menové veci. Spravodajca: Ondřej Kovařík (A9-0228/2020)

Markus Ferber a Ondřej Kovařík uviedli svoje správy

V rozprave vystúpila Mairead McGuinness (členka Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Isabel Benjumea Benjumea v mene skupiny PPE, Eero Heinäluoma v mene skupiny S&D, Billy Kelleher v mene skupiny Renew, Gunnar Beck v mene skupiny ID, Ernest Urtasun v mene skupiny Verts/ALE, Johan Van Overtveldt v mene skupiny ECR, José Gusmão, v mene skupiny The Left, Sirpa Pietikäinen, Alfred Sant, Engin Eroglu, Roman Haider, Eugen Jurzyca a João Ferreira.

PREDSEDNÍCTVO: Fabio Massimo CASTALDO
podpredseda

Vystúpili títo poslanci: Enikő Győri, Jonás Fernández, Maximilian Krah, Aurore Lalucq a Pedro Marques.

V rozprave vystúpila Mairead McGuinness.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 2 zápisnice zo dňa 11.2.2021.

Posledná úprava: 28. júna 2021Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia