Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
XML 3k
Woensdag 10 februari 2021 - Brussel

10. 25 jaar na de Verklaring en het Actieplatform van Beijing: uitdagingen in het verschiet voor vrouwenrechten (debat)
Volledige verslagen

Verklaringen van de Raad en de Commissie: 25 jaar na de Verklaring en het Actieplatform van Beijing: uitdagingen in het verschiet voor vrouwenrechten (2021/2509(RSP))

Ana Paula Zacarias (fungerend voorzitter van de Raad) en Helena Dalli (lid van de Commissie) leggen de verklaringen af.

Het woord wordt gevoerd door Sirpa Pietikäinen, namens de PPE-Fractie, Vilija Blinkevičiūtė, namens de S&D-Fractie, María Soraya Rodríguez Ramos, namens de Renew-Fractie, Joachim Kuhs, namens de ID-Fractie, Ernest Urtasun, namens de Verts/ALE-Fractie, Jadwiga Wiśniewska, namens de ECR-Fractie, Eugenia Rodríguez Palop, namens de Fractie The Left, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Heléne Fritzon, Chrysoula Zacharopoulou, Luisa Regimenti, Kira Marie Peter-Hansen, Margarita de la Pisa Carrión, Sandra Pereira, Frances Fitzgerald en Predrag Fred Matić.

(Voortzetting van het debat: punt 12 van de notulen van 10.2.2021)

Laatst bijgewerkt op: 28 juni 2021Juridische mededeling - Privacybeleid