Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
XML 2k
Środa, 10 lutego 2021 r. - Bruksela

10. Wyzwania związane z prawami kobiet: ponad 25 lat po deklaracji pekińskiej i pekińskiej platformie działania (debata)
Pełne sprawozdanie

Oświadczenia Rady i Komisji: Wyzwania związane z prawami kobiet: ponad 25 lat po deklaracji pekińskiej i pekińskiej platformie działania (2021/2509(RSP))

Ana Paula Zacarias (urzędująca przewodnicząca Rady) i Helena Dalli (członkini Komisji) wygłosiły oświadczenia.

Głos zabrali: Sirpa Pietikäinen w imieniu grupy PPE, Vilija Blinkevičiūtė w imieniu grupy S&D, María Soraya Rodríguez Ramos w imieniu grupy Renew, Joachim Kuhs w imieniu grupy ID, Ernest Urtasun w imieniu grupy Verts/ALE, Jadwiga Wiśniewska w imieniu grupy ECR, Eugenia Rodríguez Palop w imieniu grupy The Left, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Heléne Fritzon, Chrysoula Zacharopoulou, Luisa Regimenti, Kira Marie Peter-Hansen, Margarita de la Pisa Carrión, Sandra Pereira, Frances Fitzgerald i Predrag Fred Matić.

(Ciąg dalszy debaty: pkt 12 protokołu z dnia 10.2.2021)

Ostatnia aktualizacja: 28 czerwca 2021Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności