Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
XML 3k
Miercuri, 10 februarie 2021 - Bruxelles

10. 25 de ani de la Declarația de la Beijing și de la crearea Platformei de acțiune de la Beijing: provocări viitoare la adresa drepturilor femeilor (dezbatere)
CRE

Declarații ale Consiliului și ale Comisiei: 25 de ani de la Declarația de la Beijing și de la crearea Platformei de acțiune de la Beijing: provocări viitoare la adresa drepturilor femeilor (2021/2509(RSP))

Ana Paula Zacarias (Președinta în exercițiu a Consiliului) și Helena Dalli (membră a Comisiei) au făcut declarațiile.

Au intervenit Sirpa Pietikäinen, în numele Grupului PPE, Vilija Blinkevičiūtė, în numele Grupului S&D, María Soraya Rodríguez Ramos, în numele Grupului Renew, Joachim Kuhs, în numele Grupului ID, Ernest Urtasun, în numele Grupului Verts/ALE, Jadwiga Wiśniewska, în numele Grupului ECR, Eugenia Rodríguez Palop, în numele Grupului The Left, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Heléne Fritzon, Chrysoula Zacharopoulou, Luisa Regimenti, Kira Marie Peter-Hansen, Margarita de la Pisa Carrión, Sandra Pereira, Frances Fitzgerald și Predrag Fred Matić.

(Continuarea dezbaterii: punctul 12 al PV din 10.2.2021)

Ultima actualizare: 28 iunie 2021Aviz juridic - Politica de confidențialitate