Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
XML 2k
Streda, 10. februára 2021 - Brusel

10. 25 rokov po prijatí Pekinskej deklarácie a akčnej platformy: budúce výzvy v oblasti práv žien (rozprava)
CRE

Vyhlásenia Rady a Komisie: 25 rokov po prijatí Pekinskej deklarácie a akčnej platformy: budúce výzvy v oblasti práv žien (2021/2509(RSP))

Ana Paula Zacarias (úradujúca predsedníčka Rady) a Helena Dalli (členka Komisie) vystúpili s vyhláseniami.

Vystúpili títo poslanci: Sirpa Pietikäinen v mene skupiny PPE, Vilija Blinkevičiūtė v mene skupiny S&D, María Soraya Rodríguez Ramos v mene skupiny Renew, Joachim Kuhs v mene skupiny ID, Ernest Urtasun v mene skupiny Verts/ALE, Jadwiga Wiśniewska v mene skupiny ECR, Eugenia Rodríguez Palop, v mene skupiny The Left, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Heléne Fritzon, Chrysoula Zacharopoulou, Luisa Regimenti, Kira Marie Peter-Hansen, Margarita de la Pisa Carrión, Sandra Pereira, Frances Fitzgerald a Predrag Fred Matić.

(pokračovanie rozpravy: bod 12 zápisnice zo dňa 10.2.2021)

Posledná úprava: 28. júna 2021Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia