Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
XML 3k
Onsdagen den 10 februari 2021 - Bryssel

10. Framtida utmaningar för kvinnors rättigheter: mer än 25 år efter Pekingdeklarationen och handlingsplanen från Peking (debatt)
Fullständigt förhandlingsreferat

Uttalanden av rådet och kommissionen: Framtida utmaningar för kvinnors rättigheter: mer än 25 år efter Pekingdeklarationen och handlingsplanen från Peking (2021/2509(RSP))

Ana Paula Zacarias (rådets tjänstgörande ordförande) och Helena Dalli (ledamot av kommissionen) gjorde uttalanden.

Talare: Sirpa Pietikäinen för PPE-gruppen, Vilija Blinkevičiūtė för S&D-gruppen, María Soraya Rodríguez Ramos för Renew-gruppen, Joachim Kuhs för ID-gruppen, Ernest Urtasun för Verts/ALE-gruppen, Jadwiga Wiśniewska för ECR-gruppen, Eugenia Rodríguez Palop, för The Left-gruppen, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Heléne Fritzon, Chrysoula Zacharopoulou, Luisa Regimenti, Kira Marie Peter-Hansen, Margarita de la Pisa Carrión, Sandra Pereira, Frances Fitzgerald och Predrag Fred Matić.

(Fortsättning på debatten: punkt 12 i protokollet av den 10.2.2021)

Senaste uppdatering: 28 juni 2021Rättsligt meddelande - Integritetspolicy