Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
XML 6k
Středa, 10. února 2021 - Brusel

11. Oznámení výsledků hlasování

Předsedající oznámil výsledky hlasování:

Dočasná úleva od pravidel využívání letištních časů na letištích Unie ***I
[COM(2020)0818 - C9-0420/2020 - 2020/0358(COD)] - výbor TRAN

(vyžaduje se prostá většina)

POZMĚŇOVACÍ NÁVRH

viz přijaté texty (P9_TA(2021)0048)
(příloha „Výsledky hlasování“, bod 14)

Dočasná opatření týkající se platnosti některých osvědčení a licencí (omnibus II) ***I
[COM(2021)0025 - C9-0004/2021 - 2021/0012(COD)] - výbor TRAN

(vyžaduje se prostá většina)

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

viz přijaté texty (P9_TA(2021)0049)
(příloha „Výsledky hlasování“, bod 15)

Dohoda o přidružení mezi EU a Ukrajinou
Zpráva o provádění dohody o přidružení mezi EU a Ukrajinou [2019/2202(INI)] - Výbor pro zahraniční věci. Zpravodaj: Michael Gahler (A9-0219/2020)

(vyžaduje se prostá většina)

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

viz přijaté texty (P9_TA(2021)0050)
(příloha „Výsledky hlasování“, bod 16)

Evropská agenda dovedností pro udržitelnou konkurenceschopnost, sociální spravedlnost a odolnost
Návrh usnesení B9-0108/2021

(vyžaduje se prostá většina)

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

viz přijaté texty (P9_TA(2021)0051)
(příloha „Výsledky hlasování“, bod 17)

Poslední aktualizace: 6. dubna 2021Právní upozornění - Ochrana soukromí