Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
XML 6k
Kolmapäev, 10. veebruar 2021 - Brüssel

11. Hääletustulemuste teatavaks tegemine

Juhataja luges ette hääletuse tulemused:

Ajutine vabastus teenindusaegade kasutamise eeskirjade kohaldamisest liidu lennujaamades ***I
[COM(2020)0818 - C9-0420/2020 - 2020/0358(COD)] - TRAN-komisjon

(Nõutav lihthäälteenamus)

MUUDATUSETTEPANEK

Vt vastuvõetud tekstid (P9_TA(2021)0048)
(Lisa „Hääletuse tulemused“, punkt 14)

Ajutised meetmed seoses tunnistuste ja litsentside kehtivusega (II koonddirektiiv) ***I
[COM(2021)0025 - C9-0004/2021 - 2021/0012(COD)] - TRAN-komisjon

(Nõutav lihthäälteenamus)

MUUDATUSETTEPANEKUD

Vt vastuvõetud tekstid (P9_TA(2021)0049)
(Lisa „Hääletuse tulemused“, punkt 15)

ELi ja Ukraina assotsieerimisleping
Raport ELi ja Ukraina assotsieerimislepingu rakendamise kohta [2019/2202(INI)] - Väliskomisjon. Raportöör: Michael Gahler (A9-0219/2020)

(Nõutav lihthäälteenamus)

MUUDATUSETTEPANEKUD

Vt vastuvõetud tekstid (P9_TA(2021)0050)
(Lisa „Hääletuse tulemused“, punkt 16)

Kestlikku konkurentsivõimet, sotsiaalset õiglust ja vastupanuvõimet toetav Euroopa oskuste tegevuskava
Resolutsiooni ettepanek B9-0108/2021

(Nõutav lihthäälteenamus)

MUUDATUSETTEPANEKUD

Vt vastuvõetud tekstid (P9_TA(2021)0051)
(Lisa „Hääletuse tulemused“, punkt 17)

Viimane päevakajastamine: 6. aprill 2021Õigusteave - Privaatsuspoliitika