Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
XML 6k
Środa, 10 lutego 2021 r. - Bruksela

11. Ogłoszenie wyników głosowania

Przewodniczący odczytał wyniki głosowania:

Wykorzystanie przydziałów czasu na start lub lądowanie w portach lotniczych Unii: tymczasowe złagodzenie zasad ***I
[COM(2020)0818 - C9-0420/2020 - 2020/0358(COD)] - komisja TRAN

(Wymagana zwykła większość)

POPRAWKA

Zob. Teksty przyjęte (P9_TA(2021)0048)
(Załącznik „Wyniki głosowań”, pkt 14)

Środki tymczasowe dotyczące ważności certyfikatów i świadectw (Omnibus II) ***I
[COM(2021)0025 - C9-0004/2021 - 2021/0012(COD)] - komisja TRAN

(Wymagana zwykła większość)

POPRAWKI

Zob. Teksty przyjęte (P9_TA(2021)0049)
(Załącznik „Wyniki głosowań”, pkt 15)

Układ o stowarzyszeniu UE z Ukrainą
Sprawozdanie w sprawie wdrożenia układu o stowarzyszeniu UE z Ukrainą [2019/2202(INI)] - Komisja Spraw Zagranicznych. Sprawozdawca: Michael Gahler (A9-0219/2020)

(Wymagana zwykła większość)

POPRAWKI

Zob. Teksty przyjęte (P9_TA(2021)0050)
(Załącznik „Wyniki głosowań”, pkt 16)

Europejski program na rzecz umiejętności służący zrównoważonej konkurencyjności, sprawiedliwości społecznej i odporności
Projekt rezolucji B9-0108/2021

(Wymagana zwykła większość)

POPRAWKI

Zob. Teksty przyjęte (P9_TA(2021)0051)
(Załącznik „Wyniki głosowań”, pkt 17)

Ostatnia aktualizacja: 6 kwietnia 2021Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności