Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2021/2509(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : B9-0113/2021

Внесени текстове :

B9-0113/2021

Разисквания :

PV 10/02/2021 - 12
CRE 10/02/2021 - 12

Гласувания :

PV 11/02/2021 - 17

Приети текстове :


Протокол
XML 9k
Сряда, 10 февруари 2021 г. - Брюксел

12. 25 години след Декларацията и Платформата за действие от Пекин: бъдещи предизвикателства по отношение на правата на жените (продължeние на разискването)
Пълни стенографски протоколи

Изявления на Съвета и на Комисията: 25 години след Декларацията и Платформата за действие от Пекин: бъдещи предизвикателства по отношение на правата на жените (2021/2509(RSP))

(Начало на разискването: точка 10 от протокола от 10.2.2021 г.)

Изказаха се Katalin Cseh, Peter Kofod, Pierrette Herzberger-Fofana, Assita Kanko, Giorgos Georgiou, Rosa Estaràs Ferragut, Evelyn Regner, Alice Kuhnke, Lefteris Christoforou, Pina Picierno, Sylwia Spurek, Cindy Franssen, Vera Tax, Hannah Neumann, Maria-Manuel Leitão-Marques и Terry Reintke.

Изказаха се Helena Dalli (член на Комисията) и Ana Paula Zacarias (действащ председател на Съвета).

Предложения за резолюции, внесени на основание член 132, параграф 2 от Правилника за дейността, в заключение на разискванията:

- Jadwiga Wiśniewska и Margarita de la Pisa Carrión, от името на групата ECR, относно 25 години от Пекинската декларация и платформата за действие: бъдещи предизвикателства пред правата на жените (2021/2509(RSP)) (B9-0113/2021);

- María Soraya Rodríguez Ramos, Samira Rafaela, Karen Melchior, Hilde Vautmans, Chrysoula Zacharopoulou, Sylvie Brunet, Radka Maxová, Susana Solís Pérez и Irène Tolleret, от името на групата Renew, Sirpa Pietikäinen, Frances Fitzgerald, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Cindy Franssen, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Maria da Graça Carvalho и Ewa Kopacz, от името на групата PPE, Vilija Blinkevičiūtė, от името на групата S&D, Ernest Urtasun, от името на групата Verts/ALE и Eugenia Rodríguez Palop, от името на групата The Left, относно бъдещи предизвикателства пред правата на жените в Европа: повече от 25 години от Пекинската декларация и платформата за действие (2021/2509(RSP)) (B9-0114/2021/REV).

Разискването приключи.

Гласуване: точка 2 от протокола от 11.2.2021 г (изменения); точка 17 от протокола от 11.2.2021 г (окончателно гласуване).

(Заседанието е прекъснато в 19.42 ч.)

Последно осъвременяване: 2 февруари 2022 г.Правна информация - Политика за поверителност