Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2021/2509(RSP)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : B9-0113/2021

Ingediende teksten :

B9-0113/2021

Debatten :

PV 10/02/2021 - 12
CRE 10/02/2021 - 12

Stemmingen :

PV 11/02/2021 - 17

Aangenomen teksten :


Notulen
XML 8k
Woensdag 10 februari 2021 - Brussel

12. 25 jaar na de Verklaring en het Actieplatform van Beijing: uitdagingen in het verschiet voor vrouwenrechten (voortzetting van het debat)
Volledige verslagen

Verklaringen van de Raad en de Commissie: 25 jaar na de Verklaring en het Actieplatform van Beijing: uitdagingen in het verschiet voor vrouwenrechten (2021/2509(RSP))

(Begin van het debat: punt 10 van de notulen van 10.2.2021)

Het woord wordt gevoerd door Katalin Cseh, Peter Kofod, Pierrette Herzberger-Fofana, Assita Kanko, Giorgos Georgiou, Rosa Estaràs Ferragut, Evelyn Regner, Alice Kuhnke, Lefteris Christoforou, Pina Picierno, Sylwia Spurek, Cindy Franssen, Vera Tax, Hannah Neumann, Maria-Manuel Leitão-Marques en Terry Reintke.

Het woord wordt gevoerd door Helena Dalli (lid van de Commissie) en Ana Paula Zacarias (fungerend voorzitter van de Raad).

Ontwerpresoluties tot afsluiting van het debat, ingediend op grond van artikel 132, lid 2, van het Reglement:

- Jadwiga Wiśniewska en Margarita de la Pisa Carrión, namens de ECR-Fractie, over het vijfentwintigjarig bestaan van de verklaring en het actieprogramma van Peking: toekomstige uitdagingen op het gebied van vrouwenrechten (2021/2509(RSP)) (B9-0113/2021);

- María Soraya Rodríguez Ramos, Samira Rafaela, Karen Melchior, Hilde Vautmans, Chrysoula Zacharopoulou, Sylvie Brunet, Radka Maxová, Susana Solís Pérez en Irène Tolleret, namens de Renew-Fractie, Sirpa Pietikäinen, Frances Fitzgerald, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Cindy Franssen, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Maria da Graça Carvalho en Ewa Kopacz, namens de PPE-Fractie, Vilija Blinkevičiūtė, namens de S&D-Fractie, Ernest Urtasun, namens de Verts/ALE-Fractie en Eugenia Rodríguez Palop, namens de Fractie The Left, over de uitdagingen met betrekking tot vrouwenrechten in Europa: meer dan 25 jaar na de verklaring en het actieprogramma van Peking (2021/2509(RSP)) (B9-0114/2021/REV).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 2 van de notulen van 11.2.2021 (amendementen); punt 17 van de notulen van 11.2.2021 (eindstemming).

(De vergadering wordt om 19.42 uur geschorst.)

Laatst bijgewerkt op: 28 juni 2021Juridische mededeling - Privacybeleid