Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2021/2509(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : B9-0113/2021

Teksty złożone :

B9-0113/2021

Debaty :

PV 10/02/2021 - 12
CRE 10/02/2021 - 12

Głosowanie :

PV 11/02/2021 - 17

Teksty przyjęte :


Protokół
XML 8k
Środa, 10 lutego 2021 r. - Bruksela

12. Wyzwania związane z prawami kobiet: ponad 25 lat po deklaracji pekińskiej i pekińskiej platformie działania (ciąg dalszy debaty)
Pełne sprawozdanie

Oświadczenia Rady i Komisji: Wyzwania związane z prawami kobiet: ponad 25 lat po deklaracji pekińskiej i pekińskiej platformie działania (2021/2509(RSP))

(Początek debaty: pkt 10 protokołu z dnia 10.2.2021)

Głos zabrali: Katalin Cseh, Peter Kofod, Pierrette Herzberger-Fofana, Assita Kanko, Giorgos Georgiou, Rosa Estaràs Ferragut, Evelyn Regner, Alice Kuhnke, Lefteris Christoforou, Pina Picierno, Sylwia Spurek, Cindy Franssen, Vera Tax, Hannah Neumann, Maria-Manuel Leitão-Marques i Terry Reintke.

Głos zabrały Helena Dalli (członkini Komisji) i Ana Paula Zacarias (urzędująca przewodnicząca Rady).

Projekty rezolucji składanych zgodnie z art. 132 ust. 2 Regulaminu na zakończenie debaty:

- Jadwiga Wiśniewska i Margarita de la Pisa Carrión, w imieniu grupy ECR, w sprawie przyszłych wyzwań w dziedzinie praw kobiet po 25 latach od uchwalenia deklaracji pekińskiej i pekińskiej platformy działania (2021/2509(RSP)) (B9-0113/2021);

- María Soraya Rodríguez Ramos, Samira Rafaela, Karen Melchior, Hilde Vautmans, Chrysoula Zacharopoulou, Sylvie Brunet, Radka Maxová, Susana Solís Pérez i Irène Tolleret, w imieniu grupy Renew, Sirpa Pietikäinen, Frances Fitzgerald, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Cindy Franssen, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Maria da Graça Carvalho i Ewa Kopacz, w imieniu grupy PPE, Vilija Blinkevičiūtė, w imieniu grupy S&D, Ernest Urtasun, w imieniu grupy Verts/ALE, i Eugenia Rodríguez Palop, w imieniu grupy The Left, w sprawie przyszłych wyzwań w dziedzinie praw kobiet w Europie po ponad 25 latach od uchwalenia deklaracji pekińskiej i pekińskiej platformy działania (2021/2509(RSP)) (B9-0114/2021/REV).

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 2 protokołu z dnia 11.2.2021 (poprawki); pkt 17 protokołu z dnia 11.2.2021 (głosowanie końcowe).

(Posiedzenie zostało zawieszone o godz. 19.42.)

Ostatnia aktualizacja: 28 czerwca 2021Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności