Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2021/2509(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : B9-0113/2021

Predkladané texty :

B9-0113/2021

Rozpravy :

PV 10/02/2021 - 12
CRE 10/02/2021 - 12

Hlasovanie :

PV 11/02/2021 - 17

Prijaté texty :


Zápisnica
XML 8k
Streda, 10. februára 2021 - Brusel

12. 25 rokov po prijatí Pekinskej deklarácie a akčnej platformy: budúce výzvy v oblasti práv žien (pokračovanie rozpravy)
Doslovný zápis

Vyhlásenia Rady a Komisie: 25 rokov po prijatí Pekinskej deklarácie a akčnej platformy: budúce výzvy v oblasti práv žien (2021/2509(RSP))

(začiatok rozpravy: bod 10 zápisnice zo dňa 10.2.2021)

Vystúpili títo poslanci: Katalin Cseh, Peter Kofod, Pierrette Herzberger-Fofana, Assita Kanko, Giorgos Georgiou, Rosa Estaràs Ferragut, Evelyn Regner, Alice Kuhnke, Lefteris Christoforou, Pina Picierno, Sylwia Spurek, Cindy Franssen, Vera Tax, Hannah Neumann, Maria-Manuel Leitão-Marques a Terry Reintke.

Vystúpili: Helena Dalli (členka Komisie) a Ana Paula Zacarias (úradujúca predsedníčka Rady).

Návrhy uznesení predložené na základe článku 132 ods. 2 rokovacieho poriadku na ukončenie rozpravy:

- Jadwiga Wiśniewska a Margarita de la Pisa Carrión, v mene skupiny ECR, o 25 rokoch po prijatí Pekinskej deklarácie a akčnej platformy: budúce výzvy v oblasti práv žien (2021/2509(RSP)) (B9-0113/2021);

- María Soraya Rodríguez Ramos, Samira Rafaela, Karen Melchior, Hilde Vautmans, Chrysoula Zacharopoulou, Sylvie Brunet, Radka Maxová, Susana Solís Pérez a Irène Tolleret, v mene skupiny Renew, Sirpa Pietikäinen, Frances Fitzgerald, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Cindy Franssen, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Maria da Graça Carvalho a Ewa Kopacz, v mene skupiny PPE, Vilija Blinkevičiūtė, v mene skupiny S&D, Ernest Urtasun, v mene skupiny Verts/ALE a Eugenia Rodríguez Palop, v mene skupiny The Left, o budúcich výzvach v oblasti práv žien v Európe: viac ako 25 rokov po Pekinskej deklarácii a Pekinskej akčnej platforme (2021/2509(RSP)) (B9-0114/2021/REV).

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 2 zápisnice zo dňa 11.2.2021 (pozmeňujúce návrhy); bod 17 zápisnice zo dňa 11.2.2021 (záverečné hlasovanie).

(Rokovanie bolo prerušené o 19.42 h.)

Posledná úprava: 28. júna 2021Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia