Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
XML 7k
Сряда, 10 февруари 2021 г. - Брюксел

14. Второ гласуване
CRE

Парламентът пристъпи към гласуване на временните споразумения относно:

Пазари на финансови инструменти ***I
Доклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2014/65/ЕС по отношение на изискванията за предоставяне на информация, управлението на продуктите и ограниченията на позициите с цел да се подпомогне възстановяването от пандемията от COVID-19 [COM(2020)0280 - C9-0210/2020 - 2020/0152(COD)] - Комисия по икономически и парични въпроси. Докладчик: Markus Ferber (A9-0208/2020);

Проспект на ЕС за възстановяване и целенасочени корекции за финансовите посредници с цел подпомагане на възстановяването от пандемията от COVID-19 ***I
Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) 2017/1129 по отношение на проспекта на ЕС за възстановяване и целенасочени корекции за финансовите посредници с цел подпомагане на възстановяването от пандемията от COVID-19 [COM(2020)0281 - C9-0206/2020 - 2020/0155(COD)] - Комисия по икономически и парични въпроси. Докладчик: Ondřej Kovařík (A9-0228/2020).

Парламентът пристъпи към окончателно гласуване по:

Правила за използване на слотовете на летищата в Общността: временно освобождаване ***I
[COM(2020)0818 - C9-0420/2020 - 2020/0358(COD)] - комисия TRAN;

Временни мерки относно валидността на удостоверенията и лицензите (Омнибус 2) ***I
[COM(2021)0025 - C9-0004/2021 - 2021/0012(COD)] - комисия TRAN;

Споразумение за асоцииране между ЕС и Украйна
Доклад за изпълнението на споразумението за асоцииране между ЕС и Украйна [2019/2202(INI)] - Комисия по външни работи. Докладчик: Michael Gahler (A9-0219/2020);

Европейска програма за умения за постигане на устойчива конкурентоспособност, социална справедливост и издръжливост
Предложение за резолюция B9-0108/2021.

Парламентът пристъпи към гласуване на измененията по:

25 години след Декларацията и Платформата за действие от Пекин: бъдещи предизвикателства по отношение на правата на жените
Предложение за резолюция B9-0114/2021/REV.

Гласуването ще продължи до 21.15 ч.

Пристъпи се към гласуване.

Резултатите от гласуването ще бъдат обявени утре, четвъртък, 11 февруари 2021 г., в 9.00 ч.

Последно осъвременяване: 2 февруари 2022 г.Правна информация - Политика за поверителност