Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
XML 6k
Středa, 10. února 2021 - Brusel

14. Druhé hlasování
Doslovné záznamy

Parlament hlasoval o předběžných dohodách:

Trhy finančních nástrojů ***I
Zpráva o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2014/65/EU, pokud jde o požadavky na informace, řízení produktů a limity pozic s cílem napomoci oživení po pandemii COVID-19 [COM(2020)0280 - C9-0210/2020 - 2020/0152(COD)] - Hospodářský a měnový výbor. Zpravodaj: Markus Ferber (A9-0208/2020);

Prospekt EU pro oživení a cílené změny pro finanční zprostředkovatele s cílem napomoci oživení po pandemii COVID-19 ***I
Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) 2017/1129, pokud jde o prospekt EU pro oživení a cílené změny pro finanční zprostředkovatele, s cílem napomoci oživení po pandemii COVID-19 [COM(2020)0281 - C9-0206/2020 - 2020/0155(COD)] - Hospodářský a měnový výbor. Zpravodaj: Ondřej Kovařík (A9-0228/2020).

Parlament hlasoval v konečných hlasováních:

Dočasná úleva od pravidel využívání letištních časů na letištích Unie ***I
[COM(2020)0818 - C9-0420/2020 - 2020/0358(COD)] - výbor TRAN;

Dočasná opatření týkající se platnosti některých osvědčení a licencí (omnibus II) ***I
[COM(2021)0025 - C9-0004/2021 - 2021/0012(COD)] - výbor TRAN;

Dohoda o přidružení mezi EU a Ukrajinou
Zpráva o provádění dohody o přidružení mezi EU a Ukrajinou [2019/2202(INI)] - Výbor pro zahraniční věci. Zpravodaj: Michael Gahler (A9-0219/2020);

Evropská agenda dovedností pro udržitelnou konkurenceschopnost, sociální spravedlnost a odolnost
Návrh usnesení B9-0108/2021.

Parlament hlasoval o pozměňovacích návrzích:

25. výročí Pekingské deklarace a akční platformy: budoucí výzvy týkající se práv žen
Návrh usnesení B9-0114/2021/REV.

Hlasovat bylo možné do 21:15.

Hlasování začalo.

Oznámení výsledků hlasování bylo stanoveno na nadcházející den, čtvrtek 11. února 2021 v 9:00.

Poslední aktualizace: 28. června 2021Právní upozornění - Ochrana soukromí