Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
XML 6k
Kolmapäev, 10. veebruar 2021 - Brüssel

14. Teine hääletusvoor
Istungi stenogramm

Parlamendis pandi hääletusele järgmised esialgsed kokkulepped:

Finantsinstrumentide turud ***I
Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 2014/65/EL seoses teabele esitatavate nõuete, tootejuhtimise ja positsioonipiirangutega, et aidata kaasa COVID-19 pandeemiast taastumisele [COM(2020)0280 - C9-0210/2020 - 2020/0152(COD)] - Majandus- ja rahanduskomisjon. Raportöör: Markus Ferber (A9-0208/2020);

ELi taasteprospekt ja sihipärased kohandused finantsvahendajate jaoks, et aidata kaasa COVID-19 pandeemiast taastumisele ***I
Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EL) 2017/1129 seoses ELi taasteprospektiga ja sihipäraste kohandustega finantsvahendajate jaoks, et aidata kaasa COVID-19 pandeemiast taastumisele [COM(2020)0281 - C9-0206/2020 - 2020/0155(COD)] - Majandus- ja rahanduskomisjon. Raportöör: Ondřej Kovařík (A9-0228/2020).

Parlamendis pandi lõpphääletusele:

Ajutine vabastus teenindusaegade kasutamise eeskirjade kohaldamisest liidu lennujaamades ***I
[COM(2020)0818 - C9-0420/2020 - 2020/0358(COD)] - TRAN-komisjon;

Ajutised meetmed seoses tunnistuste ja litsentside kehtivusega (II koonddirektiiv) ***I
[COM(2021)0025 - C9-0004/2021 - 2021/0012(COD)] - TRAN-komisjon;

ELi ja Ukraina assotsieerimisleping
Raport ELi ja Ukraina assotsieerimislepingu rakendamise kohta [2019/2202(INI)] - Väliskomisjon. Raportöör: Michael Gahler (A9-0219/2020);

Kestlikku konkurentsivõimet, sotsiaalset õiglust ja vastupanuvõimet toetav Euroopa oskuste tegevuskava
Resolutsiooni ettepanek B9-0108/2021.

Hääletusele pandi järgmiste dokumentide kohta esitatud muudatusettepanekud.

Edasised väljakutsed naiste õiguste alal: üle 25 aasta Pekingi deklaratsioonist ja tegevusprogrammist
Resolutsiooni ettepanek B9-0114/2021/REV.

Hääletuse lõpp kell 21.15.

Toimus hääletus.

Hääletuse tulemused tehakse teatavaks järgmisel päeval (neljapäev, 11. veebruar 2021 kell 09.00).

Viimane päevakajastamine: 28. juuni 2021Õigusteave - Privaatsuspoliitika