Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
XML 6k
Keskiviikko 10. helmikuuta 2021 - Bryssel

14. Toiset äänestykset
CRE

Parlamentin äänestettäväksi annettiin seuraavat alustavat sopimukset:

Rahoitusvälineiden markkinat ***I
Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi direktiivin 2014/65/EU muuttamisesta siltä osin kuin on kyse tiedonantovaatimuksista, tuotehallinnasta ja positiolimiiteistä covid-19-pandemiasta elpymisen edistämiseksi [COM(2020)0280 - C9-0210/2020 - 2020/0152(COD)] - Talous- ja raha-asioiden valiokunta. Esittelijä: Markus Ferber (A9-0208/2020)

EU:n elpymisesite ja rahoituksenvälittäjiä koskevat kohdennetut mukautukset, joilla helpotetaan toipumista covid-19-pandemiasta ***I
Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksen (EU) 2017/1129 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse EU:n elpymisesitteestä ja rahoituksenvälittäjiä koskevista kohdennetuista mukautuksista, joilla helpotetaan toipumista covid-19-pandemiasta [COM(2020)0281 - C9-0206/2020 - 2020/0155(COD)] - Talous- ja raha-asioiden valiokunta. Esittelijä: Ondřej Kovařík (A9-0228/2020).

Parlamentin äänestettäväksi annettiin lopulliset äänestykset seuraavista asiakirjoista:

Unionin lentoasemien lähtö- ja saapumisaikojen käyttöä koskevat säännöt: väliaikainen helpotus ***I
[COM(2020)0818 - C9-0420/2020 - 2020/0358(COD)] - TRAN-valiokunta

Väliaikaiset toimenpiteet, jotka koskevat todistusten ja lupakirjojen voimassaoloa (II koontiasetus) ***I
[COM(2021)0025 - C9-0004/2021 - 2021/0012(COD)] - TRAN-valiokunta

EU:n ja Ukrainan assosiaatiosopimus
Mietintö EU:n ja Ukrainan assosiaatiosopimuksen täytäntöönpanosta [2019/2202(INI)] - Ulkoasiainvaliokunta. Esittelijä: Michael Gahler (A9-0219/2020)

Euroopan osaamisohjelma kestävän kilpailukyvyn, sosiaalisen oikeudenmukaisuuden ja selviytymis- ja palautumiskyvyn tueksi
Päätöslauselmaesitys B9-0108/2021.

Parlamentin äänestettäväksi annettiin seuraaviin asiakirjoihin esitetyt tarkistukset:

Naisten oikeuksiin liittyvät tulevat haasteet yli 25 vuotta Pekingin julistuksen ja toimintaohjelman jälkeen
Päätöslauselmaesitys B9-0114/2021/REV.

Äänestykset olivat avoinna klo 21.15 saakka.

Äänestykset toimitettiin.

Äänestystulokset ilmoitetaan huomenna torstaina 11. helmikuuta 2021 klo 9.00.

Päivitetty viimeksi: 28. kesäkuuta 2021Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö