Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Protokolas
XML 6k
Trečiadienis, 2021 m. vasario 10 d. - Briuselis

14. Antrasis balsavimas
CRE

Parlamentas surengė balsavimą dėl preliminarių susitarimų dėl šių dokumentų:

Finansinių priemonių rinkos ***I
Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria siekiant padėti ekonomikai atsigauti nuo COVID-19 pandemijos iš dalies keičiamos Direktyvos 2014/65/ES nuostatos dėl informacijos teikimo reikalavimų, produktų valdymo ir pozicijų apribojimų [COM(2020)0280 - C9-0210/2020 - 2020/0152(COD)] - Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas. Pranešėjas: Markus Ferber (A9-0208/2020);

ES atsigavimo prospektas ir finansų tarpininkams skirti tiksliniai pakeitimai siekiant padėti ekonomikai atsigauti nuo COVID-19 pandemijos ***I
Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo dėl ES atsigavimo prospekto ir finansų tarpininkams skirtų tikslinių pakeitimų siekiant padėti ekonomikai atsigauti nuo COVID-19 pandemijos iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) 2017/1129 [COM(2020)0281 - C9-0206/2020 - 2020/0155(COD)] - Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas. Pranešėjas: Ondřej Kovařík (A9-0228/2020).

Parlamentas surengė galutinį balsavimą dėl šių dokumentų:

Laiko tarpsnių naudojimo taisyklių laikinas palengvinimas Bendrijos oro uostuose ***I
[COM(2020)0818 - C9-0420/2020 - 2020/0358(COD)] - TRAN komitetas;

Laikinosios priemonės dėl pažymėjimų ir licencijų galiojimo („Omnibus II“) ***I
[COM(2021)0025 - C9-0004/2021 - 2021/0012(COD)] - TRAN komitetas;

ES asociacijos susitarimas su Ukraina
Pranešimas dėl ES asociacijos susitarimo su Ukraina įgyvendinimo [2019/2202(INI)] - Užsienio reikalų komitetas. Pranešėjas: Michael Gahler (A9-0219/2020);

Europos įgūdžių darbotvarkė, kuria siekiama tvaraus konkurencingumo, socialinio sąžiningumo ir atsparumo
Pasiūlymas dėl rezoliucijos B9-0108/2021.

Parlamentas surengė balsavimą dėl šių dokumentų pakeitimų:

25 metai po Pekino deklaracijos ir veiksmų platformos priėmimo: spręstini uždaviniai moterų teisių srityje
Pasiūlymas dėl rezoliucijos B9-0114/2021/REV.

Balsavimas vyks iki 21.15 val.

Buvo balsuota.

Balsavimo rezultatai bus paskelbti rytoj, 2021 m. vasario 11 d., ketvirtadienį, 09.00 val.

Atnaujinta: 2021 m. birželio 28 d.Teisinė informacija - Privatumo politika