Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Protokols
XML 6k
Trešdiena, 2021. gada 10. februāris - Brisele

14. Otrais balsošanas laiks
CRE

Parlaments ir aicināts sākt balsošanu par provizorisko vienošanos attiecībā uz šādiem priekšlikumiem:

Finanšu instrumentu tirgi ***I
Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko Direktīvu 2014/65/ES groza attiecībā uz informācijas prasībām, produktu pārvaldību un pozīciju limitiem, lai veicinātu atveseļošanos no Covid-19 pandēmijas [COM(2020)0280 - C9-0210/2020 - 2020/0152(COD)] - Ekonomikas un monetārā komiteja. Referents: Markus Ferber (A9-0208/2020);

ES atveseļošanas prospekts un mērķtiecīgi pielāgojumi finanšu starpnieku atbalstam, lai palīdzētu atgūties no Covid-19 pandēmijas ***I
Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Regulu (ES) 2017/1129 attiecībā uz ES atveseļošanas prospektu un mērķtiecīgiem pielāgojumiem finanšu starpnieku atbalstam, lai palīdzētu atgūties no Covid-19 pandēmijas [COM(2020)0281 - C9-0206/2020 - 2020/0155(COD)] - Ekonomikas un monetārā komiteja. Referents: Ondřej Kovařík (A9-0228/2020).

Parlaments ir aicināts sākt galīgo balsošanu par turpmāk minētajiem dokumentiem.

Pagaidu atbrīvojums no laika nišu izmantošanas noteikumiem Kopienas lidostās Covid-19 pandēmijas dēļ ***I
[COM(2020)0818 - C9-0420/2020 - 2020/0358(COD)] - TRAN komiteja.

Pagaidu pasākumi attiecībā uz sertifikātu un licenču derīgumu (Omnibus II) ***I
[COM(2021)0025 - C9-0004/2021 - 2021/0012(COD)] - TRAN komiteja.

ES un Ukrainas asociācijas nolīgums
Ziņojums par ES un Ukrainas asociācijas nolīguma īstenošanu [2019/2202(INI)] - Ārlietu komiteja. Referents: Michael Gahler (A9-0219/2020).

Eiropas Prasmju programma ilgtspējīgai konkurētspējai, sociālajam taisnīgumam un noturībai
Rezolūcijas priekšlikums B9-0108/2021.

Parlaments ir aicināts sākt balsošanu par grozījumiem turpmāk minētajā dokumentā.

Sieviešu tiesību jomā turpmāk risināmie jautājumi vairāk nekā 25 gadus pēc Pekinas deklarācijas un Rīcības platformas
Rezolūcijas priekšlikums B9-0114/2021/REV.

Balsot būs iespējams līdz plkst. 21.15.

Sākās balsošana.

Balsošanas rezultāti tiks paziņoti nākamajā dienā, proti, ceturtdien, 2021. gada 11. februārī, plkst. 9.00.

Pēdējā atjaunošana: 2021. gada 28. jūnijsJuridisks paziņojums - Privātuma politika