Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
XML 6k
Woensdag 10 februari 2021 - Brussel

14. Tweede stemming
CRE

Het Parlement gaat over tot stemming over de voorlopige akkoorden over:

Markten voor financiële instrumenten ***I
Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 2014/65/EU wat betreft informatievereisten, productgovernance en positielimieten om bij te dragen aan het herstel van de COVID-19-pandemie [COM(2020)0280 - C9-0210/2020 - 2020/0152(COD)] - Commissie economische en monetaire zaken. Rapporteur: Markus Ferber (A9-0208/2020);

EU-herstelprospectus en gerichte aanpassingen voor financiële tussenpersonen om bij te dragen aan het herstel van de COVID-19-pandemie ***I
Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) 2017/1129 wat betreft het EU-herstelprospectus en gerichte aanpassingen voor financiële tussenpersonen om bij te dragen aan het herstel van de COVID-19-pandemie [COM(2020)0281 - C9-0206/2020 - 2020/0155(COD)] - Commissie economische en monetaire zaken. Rapporteur: Ondřej Kovařík (A9-0228/2020).

Het Parlement houdt een eindstemming over:

Regels voor slotgebruik op luchthavens in de Unie: tijdelijke ontheffing ***I
[COM(2020)0818 - C9-0420/2020 - 2020/0358(COD)] - Commissie vervoer en toerisme;

Tijdelijke maatregelen in verband met de geldigheid van certificaten en getuigschriften (Omnibus II) ***I
[COM(2021)0025 - C9-0004/2021 - 2021/0012(COD)] - Commissie vervoer en toerisme;

Associatieovereenkomst tussen de EU en Oekraïne
Verslag over de uitvoering van de associatieovereenkomst tussen de EU en Oekraïne [2019/2202(INI)] - Commissie buitenlandse zaken. Rapporteur: Michael Gahler (A9-0219/2020);

Europese vaardighedenagenda voor duurzaam concurrentievermogen, sociale rechtvaardigheid en veerkracht
Ontwerpresolutie B9-0108/2021.

Het Parlement stemt over de amendementen op:

25 jaar na de Verklaring en het Actieplatform van Beijing: uitdagingen in het verschiet voor vrouwenrechten
Ontwerpresolutie B9-0114/2021/REV.

Er kan worden gestemd tot 21.15 uur.

Vervolgens wordt tot stemming overgegaan.

De uitslag van de stemming wordt morgen donderdag 11 februari 2021 om 9.00 uur bekendgemaakt.

Laatst bijgewerkt op: 28 juni 2021Juridische mededeling - Privacybeleid