Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
XML 6k
Środa, 10 lutego 2021 r. - Bruksela

14. Druga część głosowania
Pełne sprawozdanie

Parlament przystąpi do głosowania nad porozumieniami wstępnymi w sprawie:

Rynki instrumentów finansowych ***I
Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 2014/65/UE w zakresie wymogów informacyjnych, zarządzania produktami i limitów pozycji w celu wsparcia odbudowy w następstwie pandemii COVID-19 [COM(2020)0280 - C9-0210/2020 - 2020/0152(COD)] - Komisja Gospodarcza i Monetarna. Sprawozdawca: Markus Ferber (A9-0208/2020);

Prospekt UE na rzecz odbudowy i ukierunkowane zmiany dotyczące pośredników finansowych w celu wsparcia odbudowy w następstwie pandemii COVID-19 ***I
Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (UE) 2017/1129 w odniesieniu do prospektu UE na rzecz odbudowy i ukierunkowanych zmian dotyczących pośredników finansowych w celu wsparcia odbudowy w następstwie pandemii COVID-19 [COM(2020)0281 - C9-0206/2020 - 2020/0155(COD)] - Komisja Gospodarcza i Monetarna. Sprawozdawca: Ondřej Kovařík (A9-0228/2020).

Parlament przystąpi do głosowań końcowych nad następującymi tekstami:

Wykorzystanie przydziałów czasu na start lub lądowanie w portach lotniczych Unii: tymczasowe złagodzenie zasad ***I
[COM(2020)0818 - C9-0420/2020 - 2020/0358(COD)] - komisja TRAN;

Środki tymczasowe dotyczące ważności certyfikatów i świadectw (Omnibus II) ***I
[COM(2021)0025 - C9-0004/2021 - 2021/0012(COD)] - komisja TRAN;

Układ o stowarzyszeniu UE z Ukrainą
Sprawozdanie w sprawie wdrożenia układu o stowarzyszeniu UE z Ukrainą [2019/2202(INI)] - Komisja Spraw Zagranicznych. Sprawozdawca: Michael Gahler (A9-0219/2020);

Europejski program na rzecz umiejętności służący zrównoważonej konkurencyjności, sprawiedliwości społecznej i odporności
Projekt rezolucji B9-0108/2021.

Parlament przystąpi do głosowania nad poprawkami do dokumentu:

Wyzwania związane z prawami kobiet: ponad 25 lat po deklaracji pekińskiej i pekińskiej platformie działania
Projekt rezolucji B9-0114/2021/REV.

Głosowanie będzie otwarte do godz. 21.15.

Przystąpiono do głosowania.

Wyniki głosowania zostaną ogłoszone jutro, w czwartek 11 lutego 2021 r. o godz. 9.00.

Ostatnia aktualizacja: 28 czerwca 2021Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności