Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
XML 6k
Miercuri, 10 februarie 2021 - Bruxelles

14. A doua sesiune de votare
CRE

Parlamentul este invitat să treacă la vot privind acordurile provizorii referitoare la:

Piețele instrumentelor financiare ***I
Raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2014/65/UE în ceea ce privește cerințele în materie de informații, guvernanța produselor și limitele pozițiilor pentru a contribui la redresarea economică în urma pandemiei de COVID-19 [COM(2020)0280 - C9-0210/2020 - 2020/0152(COD)] - Comisia pentru afaceri economice și monetare. Raportor: Markus Ferber (A9-0208/2020);

Prospectul UE pentru redresare și ajustările specifice pentru intermediarii financiari în scopul susținerii redresării în urma pandemiei de COVID-19 ***I
Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) 2017/1129 în ceea ce privește prospectul UE pentru redresare și ajustările specifice pentru intermediarii financiari în scopul susținerii redresării în urma pandemiei de COVID-19 [COM(2020)0281 - C9-0206/2020 - 2020/0155(COD)] - Comisia pentru afaceri economice și monetare. Raportor: Ondřej Kovařík (A9-0228/2020).

Parlamentul este invitat să treacă la voturile finale privind:

Normele de utilizare a sloturilor în aeroporturile Uniunii: o relaxare temporară ***I
[COM(2020)0818 - C9-0420/2020 - 2020/0358(COD)] - TRAN;

Măsuri temporare privind valabilitatea anumitor certificate și licențe (Omnibus II) ***I
[COM(2021)0025 - C9-0004/2021 - 2021/0012(COD)] - TRAN;

Acordul de asociere UE-Ucraina
Raport referitor la punerea în aplicare a Acordului de asociere UE-Ucraina [2019/2202(INI)] - Comisia pentru afaceri externe. Raportor: Michael Gahler (A9-0219/2020);

Agenda pentru competențe în Europa în vederea obținerii unei competitivități durabile, a echității sociale și a rezilienței
Propunere de rezoluție B9-0108/2021.

Parlamentul este invitat să treacă la votul amendamentelor la:

25 de ani de la Declarația de la Beijing și de la crearea Platformei de acțiune de la Beijing: provocări viitoare la adresa drepturilor femeilor
Propunere de rezoluție B9-0114/2021/REV.

Scrutinul va fi deschis până la ora 21.15.

S-a procedat la vot.

Rezultatele voturilor vor fi anunțate mâine joi 11 februarie 2021 la 9.00.

Ultima actualizare: 28 iunie 2021Aviz juridic - Politica de confidențialitate