Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
XML 11k
Miercuri, 10 februarie 2021 - Bruxelles

18. Acte delegate [articolul 111 alineatul (2) din Regulamentul de procedură]

Proiecte de acte delegate transmise Parlamentului:

- Regulamentul delegat al Comisiei de modificare a Regulamentului delegat (UE) 2016/127 al Comisiei în ceea ce privește data aplicării anumitor dispoziții ale acestuia (C(2021)00155 - 2021/2520(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 2 luni de la data primirii 20 ianuarie 2021

retrimis comisiei competente: ENVI

- Regulamentul delegat al Comisiei de modificare a Regulamentului (UE) 2018/848 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește cerințele aplicabile grupurilor de operatori (C(2021)00166 - 2021/2522(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 2 luni de la data primirii 20 ianuarie 2021

retrimis comisiei competente: AGRI

- Regulamentul delegat al Comisiei de modificare a anexei I la Regulamentul (UE) nr. 1305/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește cuantumurile sprijinului acordat de Uniune în anul 2021 pentru dezvoltarea rurală (C(2021)00188 - 2021/2517(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 2 luni de la data primirii 19 ianuarie 2021

retrimis comisiei competente: AGRI

- Regulamentul delegat al Comisiei de modificare a anexei la Regulamentul (UE) nr. 609/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește lista de substanțe care pot fi adăugate formulelor de început, formulelor de continuare, alimentelor pentru copii și preparatelor pe bază de cereale (C(2021)00192 - 2021/2521(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 2 luni de la data primirii 20 ianuarie 2021

retrimis comisiei competente: ENVI

- Regulamentul delegat al Comisiei de completare a Regulamentului (UE) 2018/848 al Parlamentului European și al Consiliului prin stabilirea unor criterii și condiții specifice pentru verificările documentelor contabile în cadrul controalelor oficiale privind producția ecologică și pentru controalele oficiale asupra grupurilor de operatori (C(2021)00254 - 2021/2525(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 2 luni de la data primirii 21 ianuarie 2021

retrimis comisiei competente: AGRI

- Regulamentul delegat al Comisiei de completare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește normele procedurale referitoare la sancțiunile impuse contrapărților centrale din țări terțe sau părților terțe conexe de către Autoritatea Europeană pentru Valori Mobiliare și Piețe (C(2021)00331 - 2021/2529(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 3 luni de la data primirii 26 ianuarie 2021

retrimis comisiei competente: ECON

- Regulamentul delegat al Comisiei de modificare a Regulamentului delegat (UE) nr. 667/2014 al Comisiei în ceea ce privește conținutul dosarului care trebuie prezentat Autorității Europene pentru Valori Mobiliare și Piețe de către anchetator, dreptul de a fi audiat în legătură cu deciziile provizorii și depunerea amenzilor și a penalităților cu titlu cominatoriu (C(2021)00339 - 2021/2528(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 3 luni de la data primirii 26 ianuarie 2021

retrimis comisiei competente: ECON

- Regulament delegat al Comisiei de modificare a Regulamentului delegat (UE) 2020/592 privind măsuri excepționale temporare de derogare de la anumite dispoziții ale Regulamentului (UE) nr. 1308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în vederea abordării perturbării pieței în sectorul fructelor și legumelor și în sectorul vitivinicol, provocată de pandemia de COVID-19 și de măsurile legate de aceasta (C(2021)00368 - 2021/2531(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 2 luni de la data primirii 28 ianuarie 2021

retrimis comisiei competente: AGRI

- Regulamentul delegat al Comisiei de modificare a Regulamentului delegat (UE) 2020/884 de derogare, pentru anul 2020, de la Regulamentul delegat (UE) 2017/891 în ceea ce privește sectorul fructelor și legumelor și de la Regulamentul delegat (UE) 2016/1149 în ceea ce privește sectorul vitivinicol, în legătură cu pandemia de COVID-19, și de modificare a Regulamentului delegat (UE) 2016/1149 (C(2021)00371 - 2021/2530(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 2 luni de la data primirii 27 ianuarie 2021

retrimis comisiei competente: AGRI

- Regulamentul delegat al Comisiei de modificare a Regulamentului delegat (UE) 2019/625 în ceea ce privește condițiile de import pentru melcii vii, pentru produsele compuse și pentru membranele introduse pe piață pentru consumul uman (C(2021)00428 - 2021/2534(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 2 luni de la data primirii 1 februarie 2021

retrimis comisiei competente: ENVI

aviz: AGRI (articolul 57 din Regulamentul de procedură)

- Regulamentul delegat al Comisiei de modificare a Regulamentului delegat (UE) 2015/1366 în ceea ce privește baza de alocare a contribuției financiare în sectorul apicol (C(2021)00429 - 2021/2535(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 2 luni de la data primirii 1 februarie 2021

retrimis comisiei competente: AGRI

- Regulamentul delegat al Comisiei de completare a Regulamentului (UE) 2019/6 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește cerințele pentru colectarea datelor privind volumul vânzărilor și utilizarea produselor medicinale antimicrobiene la animale (C(2021)00435 - 2021/2532(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 2 luni de la data primirii 29 ianuarie 2021

retrimis comisiei competente: ENVI

- Regulamentul delegat al Comisiei de completare a Regulamentului (UE) 2019/6 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește conținutul și formatul informațiilor necesare în vederea aplicării articolului 112 alineatul (4) și a articolului 115 alineatul (5) și care urmează să fie incluse în documentul unic de identificare pe viață menționat la articolul 8 alineatul (4) din regulamentul respectiv (C(2021)00436 - 2021/2533(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 2 luni de la data primirii 29 ianuarie 2021

retrimis comisiei competente: ENVI

Regulamentul delegat al Comisiei de modificare, în vederea adaptării la progresul tehnic și științific, a părții 1 din anexa VI la Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 al Parlamentului European și al Consiliului privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și a amestecurilor (C(2021)00441 - 2021/2547(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 2 luni de la data primirii 3 februarie 2021

retrimis comisiei competente: ENVI

aviz: IMCO (articolul 57 din Regulamentul de procedură)

- Regulamentul delegat al Comisiei de completare a Regulamentului (UE) 2019/1700 al Parlamentului European și al Consiliului prin specificarea numărului și a titlurilor variabilelor pentru setul de date din domeniul educației și formării (C(2021)00511 - 2021/2550(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 2 luni de la data primirii 4 februarie 2021

retrimis comisiei competente: EMPL

Proiect de act delegat pentru care s-a prelungit termenul pentru formularea de obiecțiuni:

Regulament delegat al Comisiei de completare a Directivei (UE) 2018/1972 a Parlamentului European și a Consiliului prin stabilirea unui tarif maxim unic la nivelul Uniunii de terminare a apelurilor de voce în rețelele mobile și a unui tarif maxim unic la nivelul Uniunii de terminare a apelurilor de voce în rețelele fixe C(2020)08703 - 2020/2937(DEA)

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 2 luni de la data primirii 18 decembrie 2020

Prelungirea termenului de formulare a obiecțiunilor: 2 luni suplimentare la cererea Parlamentului

retrimis comisiei competente: ITRE

aviz: IMCO (articolul 57 din Regulamentul de procedură)

Ultima actualizare: 28 iunie 2021Aviz juridic - Politica de confidențialitate