Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
XML 2k
Onsdag den 10. februar 2021 - Bruxelles

19. Gennemførelsesforanstaltninger (forretningsordenens artikel 112)

Følgende udkast til gennemførelsesforanstaltninger var blevet fremsendt til Parlamentet som led i forskriftsproceduren med kontrol:

- Kommissionens forordning om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 2003/2003 om gødninger med henblik på at optage en ny type EF-gødning i bilag I (D069006/03 - 2021/2536(RPS) - frist: 2. maj 2021)
henvist til kor. udv.: IMCO
rådg.udv.: ENVI (forretningsordenens artikel 57), AGRI (forretningsordenens artikel 57)

- Kommissionens forordning om ændring af bilag XVII til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 for så vidt angår polycykliske aromatiske kulbrinter (PAH) i granulater eller dækningsmaterialer, der anvendes som fyldmateriale i syntetiske kunstgræsbaner eller i løs form på legepladser eller til sportsbrug (D070105/02 - 2021/2518(RPS) - frist: 19. april 2021)
henvist til kor. udv.: ENVI
rådg.udv.: ITRE (forretningsordenens artikel 57), IMCO (forretningsordenens artikel 57)

- Kommissionens forordning om ændring og berigtigelse af bilag II og om ændring af bilag III, IV og VI til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1223/2009 om kosmetiske produkter (D071191/01 - 2021/2526(RPS) - frist: 25. april 2021)
henvist til kor. udv.: ENVI

- Kommissionens direktiv om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/48/EF for så vidt angår specifikke grænseværdier for anilin i visse former for legetøj (D071420/01 - 2021/2527(RPS) - frist: 25. april 2021)
henvist til kor. udv.: IMCO.

Seneste opdatering: 28. juni 2021Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik